Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


ZEKA ÇİZGİSİ

Zeka çizgisi genellikle hayat çizgisi ile başlar ve Ay tepesine doğru uzanır ve mantık yeteneğini temsil eder.
Zeka çizgisini iyi anlayabilmek için her iki elin zeka çizgi¬sine bakmak gerekir. Akıl çizgisi üç şekilde başlar.
1)    Yaşam çizgisinden doğabilir.
2)    Yaşam çizgisiyle birleşik olabilir.
3)    Yaşam çizgisinin dışında olabilir.

Bileğe ya da avucun diğer tarafına doğru inen zeka çizgisi sağlıklı düşünceye, olaylar karşısında pratik kararlar vermeye, amaca ve sanata yönelik becerilere yorumlanır.

Zeka çizgisi yuvarlak bir kavis alarak avucun diğer tarafına iniyorsa duygularının mantığı karşısında daha ağır bastığma hatta duygusal bir karamsarlığı yorumlanabilir.

Zeka çizgisi küçük parmağa doğru kavis alıyorsa hırçın bir karaktere ve ani parlamalara yorumlanır.
Zeka çizgisi hayat çizgisinden ayrılıyorsa o kişinin özgüveninin sağlam olduğuna, ancak sabırsızlığı yüzünden hatalı kararlar alacağına yorumlanır. Zeka çizgisi ile hayat çizgisi arasında geniş bir ara varsa, o kişinin her konuda girişken bir cesarete sahip olduğuna yorumlanır. Zeka çizgisi hayat çizgisi ile birbirlerine yakınlarsa, uzaklığın tam tersine yorumlanır.

Zeka çizgisi avucun başından sonuna kadar üzüyorsa bu o kişinin üstün pratik bir zekaya sahip olduğu anlamına gelir. Bununla beraber kalp çizgiside aynı konumda ise, bu kişinin duygulan ve mantığıyla yerine göre dengeli davranacağına yorumlanır. İki çizgi birbirlerine paralel komdaysalar, o kişinin duygusal ve meslek hayatında çok başanlı olacaklarına yorumlanır. Bu insanlar mesleklerinde en yüksek başanya ulaştıklan gibi mutlu bir evlilik hayatı sürerler. Sevdiklerine kavuşabilmek için senelerce bekleyebilmelerinin yanında, kin güttüğü bir insandan intikam alabilmek için senelerce bekleyebilirler.

Zeka, kalp ve hayat çizgisi birbirlerine kanşmış bir durumda görülürse beklenmedik bir olaydan ötürü ölüme yorumlanır ancak o kişinin maceraperest ya da sürekli tehdit altında olması gerekir.
Zeka çizgisi insanın yaşamında önemli bir yer tutar zira diğer çizgiler net olmasa bile bu çizgi genellikle belirgir bir durumdadır.

Kalp çizgisi gözükmeyip zeka çizgisi belirginse o kişinin sürekli kendi çıkarlannın peşinden koştunuğa, çevresine karşı acımasızca bir tutum izlediğine ve kötü karaktere sahip olduğuna yorumlanır.
Zeka çizgisi kısa ise, o kişinin anlama becerisinin pek bulunmadığına yorumlanır.

Dalgalı bir zeka çizgisi kararsız ve ürkek bir karaktere yorumlanır. Böyle bir zeka çizgisi olan kişi hareketlerini denetlemekte zorluk çekebilir. Hafızalan zayıf olabilir. Ancak bu durum her iki elde de olması durumunda geçerlidir.
Zincir şeklindeki zeka çizgisi, o kişinin duygulannda çabuk kırılganlık gösteren ve narin bir yapıya sahiptirler. Günlük yaşamlannda bile başan sağlayamayan, tekdüze bir iş yaşantısı¬na sahip olan kimselere yorumlanır. Zeka çizgisinin kısa bir bölümü zincir gibi ise, o kişinin kısa bir dönemden sonra işlerini yoluna koyarak aktif bir hale geleceğine yorumlanır.

Yalpalayarak ilerleyen ve bir kısmı zayıf bir kısmı ise kaim olan zeka çizgisine sahip kişinin zihinsel faaliyetlerinde ara sıra aksamalar olacağına işarettir. Böyle bir zeka çizgisine sahip olan kişinin yaşam tarzına dikkat etmesi gerekir.

Zeka çizgisinden ayrılan çizgilerin izledikleri istikametine dikkat etmek gerekir. Bunların uçlan yukan doğru ise başanya, aşağı doğru ise, tam tersine yorumlanır. Zeka çizgisinden aynlan bu çizgiler derin ve uzun olurlarsa, o kişinin duygusal açıdan başka insanların etkisi altında kolaylıkla kalabileceğine işarettir. Zeka çizgisinden aynlarak Güneş tepesine doğru giden bir çizgi varsa, o kişinin işlerinde büyük başanlar elde edeceğine işarettir.

Zeka çizgisinden aynlarak kalp çizgisine doğru giden bir çizgi ise, duygusal bir bağımlılığın hayatlannda önemli bir rol oynadığına işarettir. Ellerinde bu tip çizgiler olan insanlar her zaman için duyğulannm tesiri altmda kalırlarb
Zeka çizgisinin üzerinde minik bir yuvarlak görünürse, o kişinin belirli bir yaştan sonra bunayacağına işarettir.
Zeka çizgisinin üzerinde minik minik çizgiler görülürse bun¬lar sinirsel bir rahatsızlığa beklenen umutlarda düşkınklığına yorumlanır. Ancak bu çizgilerin hangi tepeye doğru yöneldik¬lerine bakarak yorumlamak daha sağlıklı olacaktır.

Zeka çizgisi üzerinde yıldız bulunması halinde her an bir tehlikenin içine düşülebileceğine işarettir. Ancak bu tehlikenin ne gibi durumlarda ortaya çıkacağını anlayabilmek için yıldı¬zlardan çıkan çizgilere dikkat etmek gerekir. Bu çizgilerin diğer hangi ana çizgiye yöneldiğine dikat ederek yorumlanırsa, ne gibi tehlikeler ortaya çıkabileceğini tahmin etmek kolaylaşır. Zeka çizgisinin üzerindeki bir yıldız ciddi bir ameliyata da yorumlanabilir.