Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Hayat Ağacı Dağılımı Örnek Okuma

Hayat Ağacı Dağılımı Örnek Okuma

Bu okuma Serkan isimli genç bir adam için yapıldı Sorusu yazmakta olduğu la ilgiliydi. Serkan, ının yayınlanıp yayınlanmayacağını sordu.
Kartlara göz gezdirdiğimizde durum, Serkan için genel olarak olumlu görünüyordu. Uç tane büyük arkana kartı ve iki tane saraylı kart vardı. Kartların yarısı danışanın düşündüğü insanlarla ya da fikirlerle ilgiliydi. Bu kartlar kişileri gösteriyorsa, bunun anlamı Serkan’un üstünde olumlu ya da olumsuz etkileri ya da engellemeleri olan kişileri gösteriyor demektir. Kartların açılımı tarot falı bak şu şekildeydi:

Onuncu Pozisyon/ Krallık: Para Sekizlisi
Serkan yaratıcılığını kullanarak başarılı olmak için yeterince güçlüdür. Yeni beceriler öğrenmek ve egosunu düzenlemek için yeterince güçlü. Krallığı, insanları, maddi ve manevi değerlerini de kapsayan Serkan’un çevresidir. O, belki şu anda çok fazla para kazanmıyor olabilir ama işinden ve çevresindeki insanlardan keyif alıyor.

Dokuzuncu Pozisyon/ Kurum: Para Dörtlüsü
Para kazanabileceğinin farkında ama bununla o kadar meşgul ki asıl amacı yazmayı bir kenara atıyor. Yaşamının erken dönemlerinde yaşadığı korkulardan dolayı maddi açıdan bu kadar hırslı olabilir. Kurum bilinçaltı korkulan, yanılsamaları ve cinsel ihtiyaçları içerir. Aynı zamanda emlak yatırımlarım da kapsar.

Sekizinci Pozisyon/ Ün veya İhtişam: Kupa Dörtlüsü
Serkan geçmişte yaşadığı deneyimlerinin şu anki düşüncelerini ve başarısını engellediğini anlamak zorundadır. Danışan için şöhret, duygularıyla ilgili eski alışkanlıkları fark ettiği zaman oluşacak. Farkına varmak, denge kurmak ve ilişkilerine dikkat etmesi onun yararına olacaktır. Yeni fırsatlar onu bekliyor.

Yedinci Pozisyon/ Zafer: Değnek Ası
İş ve sosyal hayatındaki yenilikler zafer getirecek. Serkan rutininden sıkılmış ve hayatında yenilik istiyor. O yaratıcı birisi ve yazar olmak istiyor. Yakın gelecekte sosyal ortamda bazı davetler alacak.

Altıncı Pozisyon/ Güzellik: Asılan Adam
Bu bölümdeki güzellik kalpten gelen sevgi demektir. Meditasyon yaparak, zihnini sakinleştirerek ve içsel öğretmeniyle iletişime geçerse Serkan üne ve şansa sahip olacak. Bununla beraber sevgisiz ını asla bi tiremeyebilir veya çalışmalarının karşılığını alamaya bilir.

Beşinci Pozisyon/ Güç Kılıç Prensi
Bu kart, danışana sorun ve sıkıntılarla ilgili haberler taşıyan Kova burcundan bir insanı temsil eder. Kova burcundan olan bu insan genç bir erkek ya da bayan, yardıma ihtiyacı olan bir arkadaş olabilir. Serkan sorun larınm üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir insan ama enerjisini dengelemeyi; ego ve arzularının farkında olmaya öğrenmelidir.

Dördüncü Pozisyon/ Merhamet: Para Kraliçesi
Para kraliçesi iş hayatını ve sağlıkla ilgili konuları temsil eder. Başak burcundan olan bu kraliçe çok fazla eleştiren veya çok mükemmeliyetçi biri olabilir. Bu bölüm anılarla, cömertlikle, bolluk ve bereketle ilgilidir. Bu kart Serkan’un annesini, kız kardeşini veya bir başka kadını işaret eder. Geçmişte ailesindeki kadınlardan yeteri kadar cömertlik görmediğine dair hatıraları olabilir. İlişkilerinde herkese karşı merhamet duyması gerekir.

Üçüncü Pozisyon/ Anlayış: Azize
Azize “Ben her şeyi biliyorum” der. Serkan sınırlarıyla birlikte yaratıcılığının da farkında. Bilgiye açık olması başarıya ulaşması için ona yardımcı olacak. Azize’yi yöneten aydır, bu da hatıralara ve bilinçaltına işaret eder. Danışanın akimda birtakım yeni filizlenmeye başlayan fikirler var ve bu fikirleri yeni ında kullanabilir.

İkinci Pozisyon/ Bilgelik: Kupa Sekizlisi Ters
Serkan deneyimlerinden edindiği bilgeliği olumlu bir şekilde kullanmıyor. Bir kayıp ya da ayrılık karşısında duygusal açıdan sonuna kadar katlanıyor. Bunu yapmaya güçlü olsun ya da olmasın, kendisini bu iliş
kinin peşinden gitmek zorundaymış gibi hissediyor. Kendisine bir amaç koyup hayatını daha iyi sürdürmek için gerekli değişiklikleri yapmayı düşünmeli.

Birinci Pozisyon/ Aydınlık (Sonuç): Yıldız
Bu kart sonuç kartı olarak en olumlu karttır. Serkan gözünü hiçbir zaman hedefinden ayırmamalıdır. Medi tasyon sayesinde ruhani rehberi ona yol gösterecek ve yaratıcılık yolunda ona aydınlanma sağlayacaktır. Bu da onun ını bitirmesine ve yayınlanmasını mümkün kılacaktır.

Özet


Serkan’a yazarlıkla ilgili başarıya ulaşacağı söylendi. Meditasyon burada anahtar (asılı adam ve Yıldız kartları). Azize kartı ının başarıya ulaşacağını ve beğenileceğini söylüyor. Danışanın zafere ulaşacağını vaat eden çok olumlu bir açılım oldu.