Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Kartı Kılıçlar’ın Ası

SAYISAL KARTLAR Kılıçlar’m Ası

Herhangi bir tarot destesinin Asları, destenin tecrübeleriyle bütünleşmek için bir teklif veya davet olarak algılanabilirler. Kılıçlar’in Aslan bize; gerçeği aramanın, açıklığı bulmanın fırsatını sunar. Bize; gerçeği araştırma zamanının geldiğini veya durumumuzun arkasında yatan ahlaki kavranılan anlatır. Kılıçlar’ın gücünü nasıl kullanacağımız hakkında seçeneklerimiz vardır.

Arrien Küıçlar’m Asları’nın uyanıklık ve bilinçliliği temsü ettiğini söyler. Wood onu “bilgi muzafferi” olarak tanımlar. Kartların “tema” sı zihin gücüdür. Kontrolsüz güç tahrip edicidir, yani, diğer mesajların yanı sıra, destenin tecrübelerinin geri kalan kısmı disiplinin önemini vurgular.

RiderWaite kartında, ruhsal ve tanrısal akim dönen gri bulutlarının arasından çıkan bir el; zeytin ve defne yapraklan ile donatılmış altın ve mücevherlerle çevrelenmiş bir kılıç tutar. Bazı yazarlar Kılıçlar’ı tacın yani genişlemiş uyanıklığın sembolünün takılan olarak tanımlarlar. Kılıcın her bir yanında; ruhsal veya sezgisel anlayış tarafından dengelenmiş alıcı bir aklı temsil eden üç altın yod (Tannsal enerji) kılıca eşlik eder ve onu dengeler. Kılıcın altındaki dünyasal zeminde buluna zig zag haldeki kahverengi ve mavi dağlar; destenin bizi içinde birleştireceği tüm derslerin içinde bize miras kalacak uğraşıyı önümüze sürerler.

Robin Wood çift kenarlı kılıcı (Bilgi her iki yönde keser) daha yüksek bir krallığın parlak bulutları ile kaplanan gökyüzünün ön planında ışıltıyla parlar. Wood’a göre loşluğu ferahlatan umut ve neşeyi temsil ederler. Bilgi cazibeli ve sözverici, dolayısıyla parlayan kılıçtır. Saflığın beyaz gülleri ve düşüncenin Özgürlüğünün çelengi ile çevrelenmiş bilgi, zihin doğurganlığı ve büyümesi ve bu iki prensibin harekete geçmesini gözleyen zaferi ortaya koyan bir defne çelengiyle taç landınlmıştır. Kılıcın etrafına dolanmış olan bir zeytindalı bilginin verimliliğini temsil eder.

Dal ile çiçekler DNA’mızm çiftli helisini, yaşamımızın başlangıcını ve yaşamımız boyunca tüm mevcut gelişmeleri oluşturur.

Kılıcın kabzası, Mısır Tanrıçası İsis’in, ilahi ana koruyucunun sembolü ile kanatlandırılmıştır. Wood altın kanatların bilginin getirdiği o kıymetli özgürlük ve naşayi gösterdiğini söyler. Kılıcın kırmızı kabzası; tutacının yumruğunu (Temelini) oluşturan dört sıra çiçek kılıcın aşılandığı elemental (Kutsal) enerji ve fonksiyonları, bütünlüğü işaret ederken, kılıcın gücünün temelini oluşturan güçlü tutkuyu ortaya koyar.

Kılıçlar’ın Ası’nı Durum için çekmek aşağıdakileri ortaya koyabilir:

a. Verilenlere, “Kurallara”, kendimizi duruma teslim etmeden önce meydan okumamızı,

b. Bir karar vermeden önce, daha fazla bilgi ve anlama için daha tecrübeli ve bilgili bir kişiye danışmaya,

c. Hareketi engelleyen ahlak veya etiği veya aşikar olanın gerisindeki gerçek durumu içeren gizli bir ajanda (Bize veya bir başkasına ait) bulunabildiğini.

Kılıçlar’ın Ası’m mücadele için çekmekse:

a. Kararların veya aksiyonların bizim için gerekli olduğunu,

b. Uyanışlı olup olmadığımızı dikkate almamız gerektiğini,

c. Durumumuzu veya konumumuzu daha da kapsamlı olarak anlamamız için, daha derine inmek illüzyonlardan kurtulmak, daha çok bilgi toplamak ihtiyacında olduğumuzu işaret ederler. Hepsi göründüğü gibi olmayabilirler.