Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot açılımında çeşitli Arkana Majör kartları

Tarot falı ve Tarot açılımında çeşitli Arkana Majör kartları göründüğünde, Tarot ustası onların etkisiyle bunalabilir. Doğru, kritik yaşam güçleri böyle bir Tarot açılımında çalışabilir. Sabırlı olarak ve bu kozlar için temel yorumlamalan kullanarak Tarot açılımınızı başanlı bir şekilde duyabilirsiniz. Bu tahminde, belirleyici olarak Baş Rahibe ve Gelecek kesişteki yerleşimde Büyücü hariç altı tane Arkana Majör kartı vardır. Bu çeşitli Arkana Majör kozlan, soruyu etkileyen güçlü ve önemli ruhsal ve psikolojik güçlere işaret eder.

Belirleyici olarak Baş Rahibenin seçilmesi, bu kadının ruhanilik, masumluk, ruhsal uyumluluk özellikleri olduğunu ve kuvvetli filozofik inançlara sahip olduğunu açıklar. Baş Rahibenin seçilmesi, onun bilinmeyen, açıklanmayan gelecek hakkında soru sorduğuna işaret eder. Onun sorusu, kuvvetli Arkana Majör tarafından açıklandığından önemlidir. Onun spesifik sorusu iş hayatı ile ilgilidir.

9 numaraya ilave edilen, aralarında belirleyici kartın da bulunduğu on kartı serin, bu bir dönemin tamamlanmasına katılan başan ve güvenin bir kombinasyonu olarak yorumlamayı karakterize eder.

1. Kupaların Dörtlüsü günümüzü önerir ki

2. Sekiz Kılıç onun engelidir. Açıklayın.

3. Ters İmparator, onun geçmişinden deneyimleridir. Aynntılan ile açıklayın.

4. Onun son durumunda Baş Rahip kartı şunu açıklar:

5. Onun olası gelecek kartı, geleceğini de içine alarak, ne hissettiğini açıklar, tarif edin.

6. Oldukça erken bir zamanda ne olabilecek?

7. Onun tutumu şu şekilde açıklanır:

8. Diğerlerinin ona bakışı:

9. Onun umutlan ters yedi Kupa ile açıklanır. Açıklayın.

10. Onun sonu Delidir. Geleceğinde ne olur?