Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


CİNLER ATEŞ İLE AZAP OLUNABİLİRLER Mİ?

Allahü Teâlâ Hazretlerinin, cinlerin azabı hak edenlerine: “Ateşe girin” demesi, bazı anlayışı kıt insanlura tuhaf gelebilir. Cinler ateşten yaratıldıklanna göre ateşte nasıl aap olunacaklardır? Ateş onlara, onlar ateşten yaratıldığına göre nasıl acı ve azap verecektir? Allahü Teâlâ buyurdu:

“Şirden önce geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşin içine Rİrin.” (A’raf Sûresi, âyet: 38) “Rabbinın: Andoisun. ben cehennemi hep cinlerden ve insanlardan dolduracağım, sözü tam yerine gelmiştir. (Hûd Sûresi, âyet: 119)

“Onlar ve agınlar, tepetaklak oraya atılırlar. İblisin bütün askerleri dc.” (Şuarâ Sûresi, âyet: 94-95) Daha bunun gibi, cinlerin ateşle azap oluna cağına işaret eden birçok âyetler vardır. Cinlere nasıl ateşle azap olunacağının cevabı açık ve çok kolaydır. Sen iy Ademoğlu! Topraktan ya da taşlaşmış katı çamurdan yaratıldın. Senin ü.crinc ardanla toprak ve taşlaşmış çamur dökülse veya iri bir taşlaşmış çamur düşse seni yaralar ya da öldürür değil mi? Bunu kavrar ve hiç itiraz etmezsin. Çünkü senin aslın toprak ve çamur olarak kalmadı, değişti, liu yüzden acı hissettin veya öldün. Mesele cinler için de böyledir. Cinler de ateş olarak kalmayıp değişmişlerdir, öyleyse ateş onları da yakar ve azap verir.

Velev ki. cinler (emel maddeleri olan ateş olarak kalsalar veya ateşin kendisine bizzat şuur verilse. Ccnâbı Hakk, şuur bahşettiği bu ateşi, kalorisi ondan daha güçlü veya eşdeğer başka bir ateşe almak suretiyle cezalandırabilir. Hikmeti yüce olan Allahü Tcâlâ’nın şu âyet-i kerîmesi bu hususu çok gücl açıklamaktadır:

“Biz bir şeyin olmasını istediğimi aman, söyleyeceğimi sz. sadece ona “Ol!” dememidir. derhal oluverir.” (Nahl Sûresi, âyet: 40)

Bu mesele tamamıyla inancın güçlü olmasıyla ilgilidir. İmanı kuvvetli olan. Ccnâbı Hakk ın her şeye gücünün yeteceğini bilir ve en ufak bir şek ve Şüpheye kapılmaz.

“Mü’minler ulardır ki, Allah’a ve Rnsûlüne inandılar, sonra şüphe etmediler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte (iman sözlerinde) doğru olanlar onlardır.” (Ilucurat Sûresi, âyet: I S)

Diğer bir âyet-i kerimede Allahü Teâlâ Hazret

Icri:

“Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Seçim, onlara ait değildir.” (Kasas Sûresi, âyet: 68) buyurmaktadır.

Allahü Teâlâ Hazretlerinin her şeye kaadir oluşunu izah eden diğer bir âyet-i kerime ise şöyledir:

“De ki: Allah’ım! Ey mülkün sahibi! Sen dilediğine mülkü verinin, dilediğinden mülkü alıntın. Dilediğini yükseltirdin, dilediğini alçaltırsın. İyilik tenin elindedir. Sen her şeye kaadirsin. Geceyi gündüe katarsın, ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın, dilediğini hesapsız rışıklandırırsın.” (Al-i Imrân Sûresi, âyet: 26-27)

Allah Azze ve Celle’nin dilemesi, iradesi ve kudreti sonsuzdur. Bizonun dilemesine—nasıl dilerse dilesin— ve sözüne inandık.

Tuhaf olan bir şey var. O da şudur: Bazıları cinlerin ateşte azap olunacakları hususunu inkar etmektedir. Halbuki Cenâbı Hakk cinlerin dilinden bu hakikati şöyle bildirmektedir:

“Vc biz, bizden Müslümanlar da var. Hak yoldan sapanlar da var. Kimler Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. Yoldan sapanlar da cehenneme odun olmuşlardır. (C’în Sûresi, âyet: 14-15)

Daha önce de belirttiğimiz gibi mesele birinci derccedc iman ve teslimiyet meselesidir. Şâyet bir kimse Allahü Teâlâ Hazretlerinin kelâmına inanmaz ise inkânn sonu elbette dalâlettir. Bundan dolayı bizler cinlerin ateşle azap olunacağını inkâr edenlerle tartışma kapısını aralamak yerine kapatır, onlarla münakaşaya girmeyiz.