Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astroloji’de Geri Gitme (Retrogradation)

Geri Gitme (Retrogradation)

Bizim hareket halindeki platformumuz daha da garip yamlsamalara neden olur: gezegenler durur, yön değiştirir ve geri giderler. Bir gezegenin geri gidiyor gibi görünmesine retrograde deriz.

Bu niçin olur? Bir gezegenin geri gidiyor gibi görünmesini ne sağlar?

Arabamızı sürdüğümüzü düşünelim. Biraz ileride, yol kenarında koşan bir at var. Henüz onun arkasındayken, gözlerimiz olanı görmektedir: yani at ileri doğru gitmektedir. Oysa ona yetiştiğimiz an, herşey değişir. Birkaç saniye, manzaranın önünde, aü geri gidiyor gibi gözleriz. Bu, gözlerimizin bize oynadığı bir oyundur. Ama gördüğümüz de budur.

Aym yanılsama güneş sisteminde de oluşur. Ancak, at olayının aksine, beynimiz bunu o kadar çabuk algılayamaz. Hızlı arabamız dünyadır. Sadece iki gezegen, Merkür ve Venüs, daha hızlı hareket eder. Diğerleri yavaş atlardır. Yörüngemizde onları geçerken, onlar durup, bir süre için geri gidiyor gibi görülürler.

İki yarış atı, Merkür ve Venüs, bile geri gitmeyi sergilerler, ama farklı nedenlerle. Bizim gibi onlar da Güneş’in etrafında dönerler, sadece ona daha yakındırlar. Ama gözlerimiz yörüngeleri algılayamaz. Bütün gördüğümüz gökyüzünde hareket eden ışıklardır. Bu iki gezegen Güneş’in etrafında dönerken, biz onları bir köşeden öteki köşeye salmıyor gibi algılarız. Sanki atlıkarıncaya binmiş bir çocuğu izliyor gibi oluruz. Çocuğu takip ederken, başımızı önce sağa, soma sola çeviririz. Merkür ve Venüs’te de durum aynıdır. Güneş’in önünden geçerken, bir yöne doğru hareket eder görünürler. Güneş’in arkasından geçerken yön tersine döner. Böylece, nedenleri farklı olmakla birlikte, Merkür ve Venüs de aym diğer gezegenler gibi geri giderler.