Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Zenginlerin Başı Büyük Dertte

indir (1)İnsanların, “sıradan insan” diye küçümsediği kimseleri Tanrı’nın çok sevdiği, Incil’de yazılı olan ilham verici bir gerçektir. Tanrı’nın hüküm gününde, durumu en çok tehlikede olanların zenginler olduğu konusunda Kutsal Yazıtlar bizi uyarmaktadır. İsa, zengin gençlere, “Gidin, sahip olduklarınızı satın ve onları fakirlere verin, karşılığında cennette bir hâzineye sahip olacaksınız: sonra gelin ve beni takip edin,” demiştir. Fakat genç insanlar bunu reddettiler ve büyük zenginlikleri ellerinde tuttular.

İsa öğrencilerine, “Size doğrusunu söyleyeyim,” dedi, “zengin bir kişinin Göklerin Egemenliği’ne girmesi güç olacak. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.” (Matta 19: İncil’in Korintliler 1:19,26 27. Bölümlerinde; Tarot falı ve kendilerine kibirli bir şekilde “Bilge İnsanlar” diyen ve dünyanın kralları ve idarecileri asilleri olacaklarını iddia eden İllüminati üyelerinin Tanrı’yla işlerinin oldukça zor olacağı belirtilmiştir.

Nitekim şöyle yazılmıştır: Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, zekilerin zekâsını boşa çıkaracağım. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Tanrı, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.

Eğer bu söylenenler, kibirli ve küfür içerisindeki İllüminati üyesi zenginler için takip ettikleri yolu değiştirmeleri ve şeytani planlarından tevbe etmeleri için yeterli bir uyarı yerine geçmezse, İncil’in Yakup Bölümü 5:1 6 kısımlarında haber verilen korkunç sonu değerlendirmeleri uygun olacaktır:

tadan kaldırmayı tasarladıklarını ve orta sınıfı yeniden emirleri altına almayı planladıklarını yazar:
“Seçkinlerin, kendilerine Tanrı’nın verdiği haklar adına meydan okuyan orta sınıflardan nefret etmeleri sürpriz değildir. Orta sınıf güçlendikçe ve en mütevazı olanları bile, kendi yaşamları üzerinde kendileri söz sahibi olmak ve kazandıklarının büyük kısmını kendilerine ayırmak istedikçe, bu nefretin büyüdüğü ve derinleştiği de sır değildir.

Eğer seçkinler tekrar yönetime gelecekse, orta sınıfın yok edilmesi gereği ortadadır. Orta sınıflar yok edilmelidir ki elitler için ihtişam, saygı, sınırsız zenginlik, despotizm ve vergi sistemi yeniden geri gelebilsin dünyayı yönetme tekelleri garantiye alınsın.”

Caldwell’in analizi parlak ve kehanet gibiydi. Illuminati, onlarca yıldır Haklar Bildirgesi’nin altını oymak ve yerine mümkünse yüksek teknolojili feodal bir polis devleti kurmak için sistematik olarak kampanyalar yürütmektedir. NAFTA, GATT, WTO ve diğer uluslararası finans organizasyonlarının entrikaları vasıtasıyla, sıradan çalışan insanları dolandırmaktadırlar. Yakın dönemde yapılan bir çalışmaya göre, “Amerika Birleşik Devletleri’nde zengin ve fakir arasındaki gelir uçurumu, en acımasız eleştirmenlerin tahmininden bile daha kötü bir vaziyettedir.”

Rand Düşünce Kuruluşu Ekonomistlerinden James Smith’in araştırma sonuçlarına göre, “Amerika’daki gelir ve servet eşitsizliği devasa boyutlardadır. Bu eşitsizliğin kaynağında ise emekli aylıklarının sürekli bir düşüş içerisinde olması ve Sosyal Güvenlik Programları kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmesinin imkânsızlığı bulunmaktadır.”

dan habersiz olsa da eğer Haklar Bildirgesi garanti edilmemiş olsaydı, bunun arkasından bir zorbalık düzeninin geleceğini çok iyi biliyorlardı.