Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot ve Kuantum

Peki o halde, ayn nesneler arasında uzay olmadığı önermesiyle, aslında hiçbir nesnenin bizim onlan düşündüğümüz gibi olmadığı ve ‘ayrı’ kavramının gerçekliğe denk düşmediği şeklinde bir önermeyle nasıl başa çıkabiliriz? Eğer zamandan söz etmeyeceksek ve şeyler arasında Tarot falı bak denince nedensonuç ilişkisi olduğunu asla söylemeyeceksek olaylar veya ilişkiler hakkında nasıl konuşabiliriz?

Bu tür sorunlarla ilk karşılaşıldığında, bunlar önce bir çeşit entelektüel uyuşukluk yaratır, sonra da bunlarla bildik bir yolla başa çıkılmaya çalışılır. Kuantum fizikçileri bile denklemlerinden bir anlam çıkarmaya uğraştıklarında, pek akıllıca olmayan bir şekilde yeni Tarot falı ve kuantum kavramlarını eski rtewtoncu kategoriler içinde varolmaya zorlarlar. Bunun sonucunda ortaya çıkan çalışma, kendilerine de en az dışarıdan bakan birine göründüğü kadar acayip görünür. Şimdiye dek, tek bir kuantum fizikçisi bile tüm bunlann ne anlama geldiğini söylemeyi başaramamıştır.

Bütün bu kitap boyunca kuantum kuramının kavramlarını sıradan bir dille, yani günlük dille ifade etmeye çalışacağım. Fakat, umanm, yuvarlak deliklere kare şekilleri sokmaya çalışmanın o bildik tuzağına düşmem. Kuantum fiziğinin köktenci yeniliği, yeni fizikteki varoluş, hareket ve ilişki gibi temel kavramlara göz attığımızda anında kendini gösterecektir ve bunu özümseme ve kendi deneyimlerimize katabilme yeteneğimizin diğer bölümlerde iyice gelişeceğini ummaktayım.

logo