Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT FALI TILSIMLARIN DÖRTLÜSÜ

Tılsımlann dörtlüsü, kişisel kararlılığı, kişisel ekenomik özgürlüğe ulaşma ve bunun gücün den hoşlanmayı ifade eder. Disiplinli organizas yon, maddi güvenliği sağlar. Bu kartta, “para güce eşdeğerdir” özdeyişi anlatılır. Maalesef, onun zenginliğini paylaşmak burada zor olabi lir. Parayı elinde tutma bazen iyidir. Bu kart, danışanın parayı ılımlı bir şekilde elinde tutaca ğını ve bunun finansal açıdan bir çözüm oldu ğunu ifade eder.

Diğer taraftan, eğer çevresinde bencilliği ifade eden diğer kartlar varsa (Tılsım ların, Asalann ya da Kupalann ters çevrili ası; Tılsımlann ters altılısı; Asalann ters onlusu; Asalann, Kılıçlann ya da Kupalann ters Kraliçesi; Kılıçlann ters Kralı; Tılsımlann ters Kralı); o zaman Tılsımlann dörtlüsü, vermenin veya hatta almanın bile mümkün olmadığı durumu resmeder. Diğer bir yönden, bireyin çok sıkı bir şekilde durumu muhafaza ettiğini gö rürüz. Sahiplik, diğer bir anlamıdır. Bu sahiplenme, aile üyelerini, sevilenleri ya da iş arkadaşlannı kapsayabilir.

Bu kart, gitmesine izin verme ve sorumluluk yüklemenin imkansız olduğunu gösterir. Finansal emniyet, ekonomik güce sahip olma ve durumu kontrol etmeyi en iyi şekilde anlatır. Bu; kapalı, sert, verici olmayan, güvenilmez, bencil davranışa karşı, kişisel kontrol ve kendine güveni temsil eder. TersDevam eden gücün karşıtıdır. Danışanın güçlü kalmayı çok istemesine rağmen, durumun kontrolünü kaybettiğini görürüz. Paranın parmaklannın arasından kayıp gitmesi ya da dikkatsizlik yüzünden, parasal güvenin kaybını buluruz. Iş ve finans konusnda, problemler ve kesintiler, danışanı mağdur eder. Burada, güçsüzlük hissi mevcuttur.

logo