Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Ölüm Kartı Ne Anlama Gelir ?

indir (1)YENİLENME, ÖLÜM VE YENİDEN DOĞUŞUN SEMBOLÜ OLAN, ALEVLİ ANKA KUŞU İMGESİ EGEMENDİR. GERÇEK ÖLÜMÜN HABERCİSİ DEĞİLDİR. YENİ BİR BAŞLANGICI SİMGELEYEN BU KARTIN ASIL İMGESİ YENİDEN DOĞUŞTUR.

Eski Mısırlılar ölüm anında, ruhun kuşa dönüşerek bedenden özgürce ayrılıp uçtuğuna inanırlardı. Anka kuşu, evrendeki geçmişin yanışını sunan, güzel kokulu pelesenkten yapılmış bir tütsünün yanarak damlaması olarak imgelenmiştir.
Anka kuşu güneşe ve aya özgüdür. Kendi yuvasındaki alevler ile yanarak ölür ve 3 gün sonra kendine hayat vererek yeniden doğar. Bu imge, ölülerin küllerinin saklandığı, Roma’ya ait kül kavanozlarında ve ebediyeti simgeleyen Hıristiyanlara özgü türbelerde de karşımıza çıkar. Simyada da, iksirin ya da altının yaratılmasından hemen önceki, her şeyin yanarak küle dönüşme sürecini simgeler.

Türbe üzerindeki kafatası ve çapraz kemikler, insan iskeleti imgesini yansıtırlar ve tüm insanlığın ölüme dair duyduğu korkuyu çağrıştırır. Kafatası ve çapraz kemikleri her iki yandan kuşatan ejderhalar, nitelik ve önemine sonradan anlaşılan gizemli motiflerin ve zaman içindeki görkemli süreçlerin kartı olan savaş arabası ile ilişkilendirir.

Karanlık Ay
Affediciliği olmayan ve gidilmesi kaçınılmaz Ölüm kartı 13 rakamıyla belirtilmektedir. 13, aya ait tanrıçılarla ilişiği olan bir rakam olduğu için doğa üstü inançlarla çevrelenmiştir. Her sene 13 ay devresi zaman içinde yerini alır. Aya ait bu 13 devre, kuzey yarımkürenin kış aylarında oluşur; pagan sene düzeninde de olduğu gibi yeni bir yılın Mart ayında başladığı kabul edilirse, son ay devresi soğuk bir ay olan Şubat ayında bulunur ve bu süreçte yeniden doğuş çok uzaktır, günün aydınlık saatleri kısa sürelidir. Kiliselerde, tiyatro oyunlarında ve efsanelerde beliren geleneksel ölüm figürü, elindeki tırpan ile yok eden insan iskeletidir. Ölüm çok çeşitli felsefelerde olduğu gibi tarot kartlarında da dönüşüm, başlangıç ve yeniden doğuşun göstergesidir. Ölüm kartının ardından restorasyonun simgesi Denge Meleğinin gelmesi de bu sebepledir.

Rönesans tarotunda ölüm ve yeniden doğuşu simgelemek üzere Anka Kuşunu simgelemeyi uygun gördük. Bu yaratık hem aya hem de güneşe aittir. Yeni ay belirmeden önce ayın üç gün karanlıkta kalması gibi Anka Kuşu’da yuvasından yükselen alevler ile ölür ve bu ölüm sadece üç gün sürer. 3. Gün kendi küllerinden yeniden canlanır. Anka Kuşu simyada altın ve sonsuz bilgeliğe ulaşmak için gerekli olan kırmızı yaşam iksirini simgeler.

Eski Mısır, Yunan Eleusis ve Şamanistik ritüellerdeki yeni başlangıçların tümünde Abis lordu ölüm ile yüz yüze gelinir. MeksikalIların ölüler gününden ölümün ve dansın Siva’nm anılmasına kadar uzanan bir çok kültürde çeşitli dans ve gösterilerle sembolize edilir. Asılmış Adamın gösterdiği fedakarlıktan sonra şimdi de Ölüm doğanın güçlerine kendini kurban olarak sunar, Bu imge, Anka Kuşunun kendi yuvasında yanarak ölmeyi seçmesiyle özdeşleşir.

Düzün Anlamı
Ölüm kartı yardımcı bir kart olmaktan çok, deneyimsiz ve endişeli bireylerde olumsuz tepkiler uyandırır. Kartın en güçlü imgesi Anka kuşu dirilişi sembolize ettiği için, ölüm kartı yeni bir dönüşümü haber vermektedir. Yaşamınız bu önemli süreçlerde farklı biçimlerde varolabilir özellikle duygusal bağlamda. Bununla birlikte, uzun iç süreçleri son bularak size zamanda boşluk yaratabilir. Anka kuşu efsanesinde, yaşamınızdaki bu durağanlık Anka kuşunun yeniden doğuşundan önceki süreci yansıtır. Bu süreç, sizin ilişkilerinizi yeniden değerlendirme fırsatı bulabilmenizin yanı sıra zaman kaybına da neden olabilir.

Aşk ve samimiyet konusundaki düşünceleriniz tamamiyle değişebilir ve kendinizi hazır olmadığınız bir tutkunun içinde bulabilirsiniz. Bu güçlü çekimin belirtilerini anlayabilmek için diğer kartlan da değerlendirmek önemlidir. Eğer böyle bir ilişki içindeyseniz, ölüm kartı uzun süreli bir ilişkinin, hayatınızdaki diğer değişikliklerle bağlantılı olarak son bulacağını simgeleyebilir.

Tersin Anlamı
Ters Ölüm kartı durağanlık ve depresyon sürecini simgeler. İçsel yaşamınızdaki bir etki, değişime direnmekte ve sizi eyleme istek sizleştirmektedir. Bu içsel etki, ilişkiniz ya da yaşam yolunuz ile ilgili olabilir, ama rahatlamayı başarabilir ve korkularınızın üstesinden gelebilirsiniz.