Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Denge Kartı Yorumu

indirDENGENİN BU DİŞİL FİGÜRÜ, ELİNDE TUTTUĞU İKİ KAP İÇERİSİNDEKİ SIVILARI HARMANLAYAN SİMYAYA ÖZGÜ BİR MELEK OLARAK SUNULMUŞTUR. MELEK, DENGEYE ULAŞMAK İÇİN TÜM NESNELERDE ÖLÇÜLÜLÜĞÜ YÜCELTEREK KLASİK BİR ERDEMİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

Sıvı maddelerin karışım sembolü kartın latince kök tempera re’den uzanan, zıt faktörleri harmanlama ve düzene sokmayı sembolize eder. Kırmızı sıvı ateşin, eylemin ve eril ilkenin sembolüyken kavrayış ve dişil ilkeyi simgeler. Bu enerjiler bir bireyde bütünleşmek ve dengelenmek zorundadır ve bu bağlamda bu kart, iki bireyin bir bütünde birleşmesini simgeleyen Aşıklar kartıyla ilişkilidir.

Meleğin siyah kanadı gecenin ve sessizliğin göstergesidir. Kırmızı kanat da simyada kırmızılaşma aşamasıyla birlikte geri çekilmeden önceki enerjiyi simgeler. Kanatların sunmak istediği anlamda dönüşüm için gerekli niteliklerdir. Kanatlar hava elementiyle birleşirken, sıvılar suyu kırmızı ateşi ve meleğin üzerinde durduğu yer toprağı imgeler. Tüm bu elementler, denge ve uyumun çekirdek kavramlarıdır. Ayrıca bu motif meleğin giydiği 4 bölümlü kaftan ile vurgulanmaktadır.

Simyaya Özgü Melek
Denge kartının barış dolu figürü Melek, Ölümün ve Şeytanın enerjileri arasında 14 rakamıyla karşımıza çıkar. Bu rakam 28 ay günündeki orta yeri simgeleyen aya özgü bir sayıdır. Eski Assyria’da 7 ve 21. günler boyunca devam eden bu gün tanrıçalar onuruna düzenlenen ritüelleri belirtmektedir. 14 rakamı değişim sürecini, cinsellik ve enerjiyi de simgeler. Denge ya da öz denetim bilinen en önemli erdemlerden biridir. Bazı eski tarot kartlarında bu figüre mizahi yaklaşılmış ve dengesizlik olarak yeniden isimlendirilen bu kart sarhoş bir kadın imgesiyle gösterilmiştir. Rönesans tarotunda ise Denge M6leği yenilikçi, bilinçli ya da bilinçsiz enerjilerin harmanlanmasını ifade etmek üzere iki ayrı kaptaki sıvıları karıştırır nitelikte görülmektedir.

Denge meleği Aşıklar Kartı ile imgesel bir ilişki içindedir her iki kartta da simyaya ve cinselliğe dair sdmboller vardır. Dişil ve eril enerjinin dengelenmesi simyaya özgü motiflerden biridir bütünlüğü hsimgeleyen altını yaratmak için. Bu tür imgelere besil maddelerini verecekleri enerjiye göre sınıflandıran Doğu’ya özgü Tanterk öğretisinde rastlanabilir.

Kırmızı yiyecekler et, baharat ve alkolü kapsarken, beyazlar da süt, sebze ve meyveyi içine alır.
Denge kartı mitolojide yarı insan yan at biçimindeki yaratık ile gösterilen yay burcu ile ilişkilidir. Bu yaratık insani ve hayvani içgüdülerin kanşımından oluşan bütünü sembolize eder. Yay burcu aktif ve ilerici güçler arasındaki dengeyi bulmaya çalışan değişken bir imgedir. Bu kart, Deli’ye yeni keşfedeceği düşünceleri, uyumlu bir felsefe ve ruhsal bütün içerisinde nasıl dengeleneceğini gösterir.