Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Rüzgâr devi

Rüzgâr devi denilen bu devi öldürebilmek için, tılsımını bozmak gerekir. Bunun tılsımı da çok uzaklarda bulunan bir adadır. Bu adayı bulmak çok güçtür. Orada bir öküzün yanında, içinde üç güvercin bulunan bir kafes vardır. Önce ada, sonra Öküz ve kafes bulunur da içindeki üç güvercin öldürülebilirse, tılsım bozulduğu 1çin. Rüzgâr Devi de ölür.”

Mitoslarda yücelen, gerçekten olağanüstü bir tann ya da yantann özellikleri olan, kahramanlarla savaşan, evrenle ilgili işlere kanşan devler halk masallarına girince yüceliklerini kaybederler. Masaldaki dev büyücü sınıfına girer, tılsımlara bağlı kalır. Başka bir deyimle masaldaki dev devliğini kaybeder. Dolayısıyla devlerin altın çağını, tanrılarla, insanlarla epik kavgalarını mitoslarda aramak gerekir. Yunan mitolojisinde tanrılaşmışdevleri sonradan masallara karışan devlerden ayırmak biraz güçtür Buradaki devler, tanrılar arasındaki ilişkilerin ürünüdür; yine de tann derecesine pek ulaşamazlar. Devler sürekli olarak tanrılara, tanrıların getirmiş olduğu düzene karşı çıkan, ilkel gücü belirleyen yaratıklardır.

Toprak Ana Gea’nın oğullan olan, Uranüs’ün parçalaıuzuş vücudundan doğan devler (Titanlar, Bnareus ve kardeşleri, Kikloplar v.b.) Olimpos dağını bile yağma etmeye kalkarlar ve Zeus’un şimşekleriyle bozguna uğratılırlar. Bir ara Zetıs Herkül’ü yardıma çağırır. Yalnız başına bu görevi başaramayan Herkül. devlerin dikkatini dağıtmak için, Afrodit’Ie Heranın güzelliklerini kullanmak zorunda kalır.

Aslında Yunan mitolojisinde devler konusunda zıtlıklar vardır. Devler bazen tanrılara karşı çıkar, onlan tehdit eder, ölümsüzlüklerinden yararlanmaya kalkarlar. Bazen, Atlas ya da çocuklarını yiyen Satürn gibi tanrılaşırlar.
İskandinav ülkelerinde devler, tanrılarla savaşırlar ama, kimi denizde, kimi dağlarda, kimi rüzgârın içinde yaşarlar. Dünyanın ortasında yükselen Yggdrasil ağacının üç kökünden biri Dondurulmuş Devlerin ülkesinden geçer. Evrenin başlangıç noktası da bir devdir Ymir. Bu dev ilk erkeği ve kadını yarattığı gibi dondurulmuş devleri de yaratmıştır. Ymir’in yaratıktan olan insanlarla devlerin dünyalarını Midgard duvarı âyınr.

İskandinav mitolojisinde de tanrılaşan devler olur. Genel bir kural olsa gerek, çünkü burada da devlerle tanrılar karışır, kaynaşır ve devleri, insanlar düşman olurlar. Cenneti dondurulmuş devlerdren koruyan, dokuz bakirenin oğlu Beyaz dev Heimdall ya da dev oğlu kötü LoId bu çeşit tanrılaşmış devlerdir. Bütün bu aile bağlarına
rağmen bazen tanrılar devleric çarpçmak zorunda kahrfar; o zaman Yüce Tann Thor bütün ağırlığını ortaya koyarak işe karışır ve devleri bozguna uğratır.

Eski Yunanlılar, İskandinavlar gibi Mayalar ve İnkalar da devlere, tayfundan önce yaratılan ilk ırkın devler ırkı olduğuna inanırlardı. Meksika Tolteklennin kozmogonik inançlarında bir deprem dizisinden sonra yervujunden silinen Kinametzin devlerinden söz edilir. İkinci dönemde yer alan bu olaydan sonra insanlar dünyaya egemen olur, kalan devleri yok ederler.Yeni Gine yerlilerinin bir mitosunda iyi kalpU ve Tagaro ile kötü ruhlu dev Sökenin kavgası anlatılır. Devlerin yaşadığı çağda geçen bu olayda Tagaro, Sukc’yi bir uçuruma atıp dünyayı son kötü devden kurtarır.

Hitit mitologyasmda Tanrılara yardım etmek için devlerle savaşan ve onlan bozguna uğratan bir kahramanın hikâyesine rastlanır. Yunan tarihçisi Herodotos’a göre eski Mısırlılar’ın ilk kralı dev Herkül olmuştur. Bu dev Kral Yunanlıların Herkül’ünden ayn bir tann sayılır.

Devlere geniş yer veren, hatta onlardan gerçek yaratıklar gibi söz eden Uginç bir kaynak Tevrat’tır
“Ve çaşıtlamış olduktan memleket hakkında İsrael oğullarına fena haber getirip dediler Çaşıtlamak için içinden memleket, ahalisini yiyen bir memlekettir; ve içinde gördüğümüz bütün halk uzun boylu adamlardır.
Ve orada Nefilimden (iri adamlar) olan An ak oğullarını, Nefilimi gördük; ve kendi gözümüzde biz çekirgeler gibi idik ve onların gözünde de öyle idik.”

“Çünkü Fefalardan artakalan ancak Başan kralı Og vardır işte onun yatağı demir yaraktı; o Ammon oğullarının Rabba şehrinde değil midir? İnsan arşınına göre
uzunluğu dokuz arşın w eni dört arşın idi.