Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Koç Burcu Kız Çocukları

Bundan önceki yazımda yardım istemedikleri sürece anne babaların çocukların derslerine ve ödevlerine karışmamalarını yazdığımı, veli toplantısında ise oğlunuzun öğretmeni çocukların dersleriyle ve ödevleriyle yakından ilgilenmenizi istediğini, bu durumda ikilemde kaldığınızı yazıyorsunuz. Aslında burada bir çelişki yok. Ben kendime düşeni, öğretmen de kendine düşeni yapıyor. Ben bir psikologum, olaya genel bakıyorum, ideal olanını söylüyorum. Aile sosyal bir kurumdur. Her kurumda olduğu gibi ailede de hiyerarşiye uygun bir rol paylaşımı vardır. Annenin ailedeki rolü ile babanın rolü aynı değildir. Anne baba kendilerine yakışan rolleri yerine getirirken bazen birbirlerinden ve çocuklardan yardım isteyebilirler. Çocuklar küçük işlerde anne babalarına yardım etmekten zevk alırlar.

Anne baba rollerine uygun sorumlulukları yerine getirirken çocuklar da öğrenci olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerdir. Ailede rol paylaşımının yanı sıra yardımlaşma alışkanlığı da varsa, çocuk ders çalışırken ve ödev yaparken zorlandığı yerde anne babadan yardım isteyecektir. İşte, öğretmen anne babalara çocuklarının dersleriyle ve ödevleriyle ilgilenmelerini isterken, gerektiğinde yardım etmelerini ve bunun için onlara zaman ayırmalarını istemektedir. Ben de yardım istemedikçe derslerine ve ödevlerine karışmayın derken öğretmenden farklı bir şey söylemiyorum. Yardım istemediği halde derslerine ve ödevlerine karışır, tepesine dikilip ders çalıştırır ve ödev yaptırırsanız öğrencinin sorumluluğunu da üzerinize almış, rol karışıklığına yol açmış olursunuz.

Çoğu anne babalar, sevgilerini okul başarısına bağlayarak önemli bir yanlışlık daha yaparlar. “Ödevini yapmazsan küserim, sınavdan zayıf alırsan seni sevmem,” diyerek şartlı sevgi gösterirler. Şartlı sevgi, gerçek sevgi değildir. Çocuğumuzu şartsız sevmeliyiz. Eğer çocuk dersini yapmadığı, zayıf aldığı veya bir kabahat işlediği zaman sevginizi kaybetmekten korkuyorsa, sevginizi kaybetmemek için hatalarını gizlemeye çalışır, ikiyüzlü davranır, sıkıştığında yalan söyler. Demek ki, çocuklarımız yalanı ve ikiyüzlülüğü de bizden öğreniyorlar.

Deha, ancak baskıdan ve yönlendirmeden uzak, serbest ortamda kendini gösterebilir. Dehanın önündeki en büyük engel müdahaledir. Neyin nasd yapılacağını siz söylediğiniz ve kendisini denemesine fırsat vermediğiniz zaman deha körelir. Anne babanın verdiği musiki derslerinin acelecilikleri yüzünden çoğu kere başarısızlıkla sonuçlanmasının sebebi budur. Mozart ve Beethoven babalarından az çekmemişlerdir. Romain Rolland, ıstıraplarını tasvir ettiği yüksek Jean-Christophe parçasının sözlerini okursanız, genç dâhinin babasının müdahaleleri yüzünden müzikten nasıl nefret ettiğini göreceksiniz. Neredeyse, bu yüzden, dünya büyük bir müzik dehasından mahrum kalacaktı.

Çocuklar, başarısız oldukları zaman anne babanın nasıl üzüldüğünü çabuk fark ederler ve zor kullanan anne babalardan intikam almak için bilerek tembelliği seçerler. Çocuk zekâsının şaşırtıcı aşamaları vardır. Kimi zaman birden bire, kimi zaman yavaş yavaş, kimi zaman da sıçramalar şeklinde yükselme gösterir. Bu yüzden bütün çocukları aynı kefede tartmak yanlış olur. Aynı yaştaki çocuklardan aynı başarıyı beklemek yaratılışa aykırıdır. Anne baba ve öğretmen başarısız gibi görünen çocuktan ümit kesmemeli, zekâsının açılacağı zamanı beklemelidir.

Okulda başarı gösteremeyen Edison gibi öyle yüksek yetenekli çocuklar vardır ki, hayatta başarılı olmuş, dünyaca ün yapmıştır. Yine okul başarısı öyle yüksek çocuklar vardır ki, hayatta başarılı olamamıştır. Sanatkâr ve kâşif ruhlu çocuklar genelde hayalcidirler. Anne babalar, yüksek zekâlı çocukları daha okula gitmeden okuma yazmaya alıştırmak gibi büyük bir hata işlerler. Bu çocukların durumu, baharı beklemeden kışın meyve veren ağaca benzer. Okula başladıkları zaman öğrenecekleri bir şey yoktur. Canları sıkılır, ders dinlemez, başka şeylerle meşgul olurlar. Okuma yazma bildikleri için bir üst sınıfa atlatılmaları da çözüm değildir. Anne babanın öğretim metodu, öğretmenin metoduna uymadığı için okula alışmakta ve arkadaşlarına uyum sağlamakta zorluk çekerler.

Koç Burcu Kız Çocukları_0.jpg