Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kentucky’li bir köylü

Kentucky’li bir köylünün oğludur Cayce; fazla bilgisi olmayan bir gençtir. Bir gün esrarengiz, teşhis edilemeyen bir hastalığa tutulur, günden güne ağırlaşır ve komaya girer. Doktorlara göre bu delikanlıyı artık hiçbir şey kurtaramaz; Cayce komadan çıkmadan ölecektir.

Oysa doktorlar yanılmıştır; komada olan Cayce birden konuşmaya başlar, başucundakilere hastalığı hakkında bilgi verir ve iyileşmesi için kullanılması gereken bir merhemin reçetesini hayatında kullanmadığı, bilmediği terimler sıralayarak doktorlara yazdırır. Doktorlar, çaresiz merhemi denerler ve Cayce kurtulur. Zaman geçer, bu kez Cayce’in yakın bir arkadaşı hastalanır ve şaşırtıcı olay tekrarlanır. İpnotizma altında Cayce, latince formüller kullanarak bir reçele daha dikte eder ve arkadaşı iyileşir.

İlk bakışta kuşkulu davranan Amerikan Tıp Cemiyeti, Cayce’in, bu olağanüstü yeteneğini incelemek amacıyla bir komisyon kuruyor. Her defasında Cayce komisyondaki leri şaşırtıyor; unutulan, yıllardan beri kullanılmayan, deneme halinde olan, formülleri gizli tutulan. satışa çıkmamış olan ilâç lan sıralıyor.

Amerikan Tıp Cemiyeti’nin özel izniyle Cayce günde iki defa hastalan muayene ediyor, hiç yanılmadan ipnotizma altında teşhisleri koyuyor, ilâçlar yazdırıyor.

Tıbbın, ruhbilimin, hiçbir bilimin açıklayamadığı bu yeteneği Cayce şöyle anlatıyordu:

“Beynim dünyada varolan herhangi başka bir beyinle kolay ilgi kurabiliyor. İlkin karşımdaki hastanın beyniyle bağlantı kuruyorum, ondan gerekli bilgileri aldıktan sonra bunları değerled irebilecek, hastaya Ur çare bulabilecek başka bir beyinle ilgi kurmaya çalıjıyorum. İlişki kurduktan sonra aklığım direktifleri aynen bildiriyorum.”
Cayce, tıp tarihinde Örneğine rastlanılmayan gücünü basit anlayışıyla böyle açıklıyordu; tıp ise 27 yıldan beri Cayce olayıyla uğraşıyor ve bunu açıklayamıyor. Cayce bilimi aşmış, bilinen sistemlerin dışına taşmıştır.
Yeşil Çocuklar; Kaspar Hauser; Edgar Cayce Her biri esrarengiz verilere dayanan, kuralları hiçe sayan birer bilinmeyen gerçek ya da bilinmeyen ırk örnekleri olarak karşımıza çıkarlar.