Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İllüminati destekçisi örgütler

imagesİllüminati destekçisi örgütler tarafından suikasta uğrayan kişilerin listesi çok uzundur halen de uzamaktadır. Bili ve Hillary Clinton’un eski dostları ve onların Beyaz Saray Konseyindeki yardımcıları olan Vince Foster ismi de bu listeye dâhil edilmelidir. Foster’ın, Arkansas’taki küçük bir havalimanı olan Mena da gerçekleşen uyuşturucu ticareti ile bağlantılı, CIA’in kontrolündeki kokain kartelinin yüz milyonlarca dolarının aklanmasına yardımcı olan gizli bir CIA görevlisi olduğu söyleniyordu. Bu nedenle bir cinayete kurban gittiği Kongre ve medya tarafından ört bas edildi ve gerçekler saklandı.

Foster, aslında kendi hesabına çalıştığı fark edilince “öldürüldü”. Diğer bir deyimle, Tarot aç gibi bir kısım parayı üstlerine teslim etmek yerine kendisine saklıyordu. Bu durum, CIA’in kontrol ettiği uyuşturucuyla bağlantılı karanlık ve zorlu yer altı dünyası için kabul edilemez bir şeydir. Bu nedenle Bay Foster aslında var olmayan bir toplantı için ofisinden alındı ve CIA infazcıları tarafından öldürüldü. Sonrasında, cesedi, Langley, Virginia’daki CIA merkezine yakın bir yerde, Maryland’daki Marcy Park’a özenle yerleştirildi.

Vince Foster suikasti, aslında İllüminati networkunun ganimetlerinden bir kısmını kendine ayırmayı düşünen potansiyel “hırsız”lara bir mesaj verme niyetini taşıyordu. Tüm bu mesajlar, güveni kötüye kullananlarla ciddi şekilde uğraşılacağını ve ağır şekilde cezalandırılacaklarını göstermek amacıyladır.

Kilise, iş alemi, hukuk kurumlan, hükümet ve devlet organlarının yanı sıra sürekli ve düzenli olarak tüm Amerikan toplumuna neredeyse yüz yıldır yön vermektedir.”

Kafatası ve Kemik Tarikatinm kıdemli üyeleri arasında bulunan Başkan George Bush ve köşe yazarı William F. Buckley, kendilerini muhafazakâr olarak tanıtıyorlar. Ayrıca Brown, Harriman, Dull, Whitney, Lord, Payne, Lovett, Pillsbury, Bundy, Weyerhause, Astor ve elbette Rockefeller aileleri de bu gruba dâhildir. Bu isimlerin ortak eğitim aldıkları kurum ise Yale Üniversitesi’dir. Bili ve Hillary Clinton’un da bu üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne devam etmeleri ve Illuminati sponsorları tarafından titiz ve sonsuz bir özenle korunup kollanmaları elbette tesadüf değildir.
İlluminati’nin emirleri doğrultusunda, özellikle uluslararası düzeyde kurulan hükümet organizasyonları gittikçe çoğalmaktadır. Yakın dönemlerde, Birleşmiş Milletlerin, Uluslararası Para Fonu’nun, Uluslar Arası Çalışma Orgütü’nün, Uluslar Arası Ödeme Bankası’mn, UNESCO’nun, Dünya Bankasimn, Avrupa Para Enstitüsü’nün ve Dünya Vahşi Yaşam Fonu’nun kuruluşuna tanıklık ettik. Yakın zamanlarda merkezi İsviçre’nin Cenevre kenti olan Dünya Ticaret Örgütü kuruldu ve Dünya Çevre Ajansı da kurulmak üzeredir.

ABD’deki CIA, İsrail’in uluslararası casusluk teşkilatı Mos sad, İngiltere’deki MI 5 ve MI 6 casusluk örgütleri, Avrupa’daki İnterpol ve FBI gibi casusluk ve soruşturma örgütleri vasıtasıyla İllüminati, kendi Büyük Birader taktiklerini tüm dünya üzerinde yoğun bir şekilde uygulamaktadır.

Bu polis ve casusluk teşkilatları kendi içlerinde ve kendi başlarına çok güçlüdürler. İlluminati’nin coşkulu hedefleri olan çevrecilik ve sözde “serbest ticaret” gibi hedefleri eleştiren ve bu hedeflere muhalefet edenlere karşı, bu örgütler vasıtası ileçiren Wilson’un yerine başkanlık dönemi sona erene kadar başkaları onun adına başkanlık yetkilerini kullandı. Daha sonra Beyaz Saray’da kimin yetkili olduğuna dair kamuoyunda oluşan şüphe bulutlarını dağıtmak üzere, Başkan Wilson’un hastalığı nedeniyle kansı Edith’in işlere nezaret ettiğine dair işbirlikçi medyada yalan haberler yayımlanmaya başladı. Tabii içeride kiler, olayların gerçek yüzünün nasıl olduğunu iyi biliyordu.

Euro Amerikan komplocu koalisyonu, “Yuvarlak Masa” diye isimlendirdikleri gruplar oluşturmuşlardı. Bu tiksindirici suç organizasyonlarına; Merkez Bankası İdare Kurulu, Dış İlişkiler Konseyi ve İngiltere’deki muadilleri olan Uluslararası İlişkiler Kraliyet Enstitüsü örnek olarak verilebilir.