Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ezoterik ve gizli örgütler

indirEZOTERİK: Belirli bir azınlığa, mensup olduğu gizli öğretim dalının iler gelenleri tarafından öğretilen öğretilere verilen addır. Çoğunlukla ezoterik bilgiler kaleme dökülmez ve üyeler arasında birinden bir başkasına nakledilerek yayılır.

GOLDEN DAWN: Türkçe Altın Şafak anlamına gelen bu Okült cemiyet 1889’da Londra’da kurulmuştur. Başkanı W. B. Yeats’dır. Cemiyetin yönetici düzeydeki öğelerinin çoğu yüksek dereceli Masonlar ve Gül Haç mensuplarıdır aynı zamanda. Bu tarikat kısa zamanda büyümüş, zamanın en ileri gelenleri aralar ma katılmıştır. Dr. Winn Westcott, A.F.A. Woodford, Mac Gregory Mathers tarikatın kurucularıdır. Alşimi, maji, astroloji v.b. gibi her türlü okült konuyla ilgilenen Altın Şafak gerçekten güçlü bir kuruluş olmuştur. Golden Dawn’a burda yer vermemizin sebebi ise size kartlarını sunduğumuz kişi E. A. Waith’m da bu tarikata mensup olmasıdır. Tarotla da yakinen uğraşan Golden Dawn mensupları kendilerine has bir tarot destesi geliştirmişlerdir. Ancak bu kartlar tarikat dışında basılıp, satılmamış yalnızca üyelere dağıtümıştır.

İMAJİNASYON: Hayal edebilme gücüne verilen addır. Her insanda imajinasyon yeteneği farklıdır. Bazı metodlarla bu yetenek geliştirilebilir. Gerek tarot gerekse bilumum okült Konular, yoga, meditasyonla ilgili her konudaki çalışmalarda mühim bir unsurdur.

İNİŞİYASYON: Her türlü Okültik öğretide o konuyla ilgili gizli bilgilerin yeni başlayana sıfırdan başlıya rak öğretilmesine denir. İnisiyasyona yeni başlayan kişiye İnisiye, gizli bilgileri öğreten üstada ise İnisiyatör denir.

KABBALA: Kesin menşei bilinmeyen, ancak İbra nilerden önceki devirlerden kaynaklandığı tahmin edilen Kabbala adı çoğu yerde geçen, eski bir gizli öğreti sistemidir. Bu sistemle Okült çalışma yapanlara Kabbalist denir.

KLERVOYAN: Beş duyu verisi haricinde görme yeteneğine verilen isimdir. Parapsikolojide duru görü karşılığıdır. Bu yeteneğe sahip olan kişi oturduğu yerde çok uzaklarda oluşur veya oluşacak olayları, kişileri görebilmektedir. Bilimsel Parapsikolojinin önemle incelediği bir konudur.

KONSANTRASYON: Tüm dikkati belirli bir şey üzerinde yoğunlaştırıp, tutabilme yeteneğidir. Aynı imaji nasyonda olduğu gibi her türlü Okült çalışmada çok mühim bir unsurdur.

MAJİ: Doğaüstü güçlerin pratik ve teorik olarak uygulamasına verilen isimdir. Büyücülükle karıştırılmamalıdır. Maji evrensel bir mekanizmadır.

MEDİTASYON: İçe dönme, derin düşünme anlamına gelen bir kelimedir. Konsantrasyonla karıştırılmamalıdır. Meditasyonda zihin boş tutulur. Konsantrasyonda ise bir tek şey üzerinde yoğunlaşılır.

MEDYOM: Her türlü Okült konuda, spritizmde beş duyu verisinin haricindeki verilerini kullanabilen hassas kişilere verilen addır. Duru görü, duru işiti, fizik v.b. gibi çeşiüeri vardır.