Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Domuz Adamlar Mükemmel mi?

indir (2)Burada ilgi çekici olan şudur ki, Circe’nin âşıkları, domuz olmaktan dolayı mutludurlar. İğrenç şehvetleri ve açgözlülükleri ile mutluluk içinde yaşıyorlar. Gerçekten de Circe efsanesinde, takipçilerinin, kendi arzuları içinde kendilerini mükemmel hissettiklerini keşfederiz. Hayret verici bir şekilde, Circe insanları saflık ve mükemmelik aşamalarına yükselten “temizleyici ve saflaştırıcı” biri olarak kabul edilir ve dolayısıyla insanlar yeni tanrısallık statüleri içinde, istedikleri kadar domuzluk, şeytanlık ve bencillik yapabileceklerine inanırlar. Ne de olsa artık onlar tanrısallık seviyesine ulaşmışlardır.

Adolf Hitler’in, zamanında söylediği gibi böyle insanlar alt düzey uygarlıkların sıradan ahlaki değerleriyle bağlı değillerdir. Onlar Tanrı seviyesinde oldukları için iyinin ve kötünün öte sindedirler. Hitler’in bu sapkın düşüncesi onu ve adamlarını dünyanın en korkunç suçlarını işlemeye sevk etmiş, fakat buna rağmen kendilerini adaletin ve hakkaniyetin standartları ile şamın yeniden yaratılmasının sembolü olarak kabul edilir,” diye yazar.10
Hinduizmde ve Budizmde, hem tanrılar hem de insan tanrı lar başlarında, ışınlarını dışarı doğru yansıtan çember şeklinde bir hale varmış gibi resmedilirler. Anglikan Rahip Alexander Hislop, 19. yüzyıl klasikleri arasına girmiş, İki Babilli isimli eserinde, tüm pagan dinlerinde tanrıların ve tanrıçalar, başları etrafında “garip bir ışık çemberi” ile resmedilir diye not eder:

“Daire özellikle de çember, güneş tanrılarının çok bilinen sembollerinden biridir ve özellikle Doğu sembolizminde geniş çapta kullanılır. Güneş tanrılarının başlarının etrafındaki çember ya da dairenin her şeyi kuşattığına inanılır. Aynı şeyler Putperest Roma için de söz konusudur. Güneşin çocuğu kabul edilen Apollo, sık sık bu şekilde resmedilir. Güneşle akrabalığı olduğuna inanılan tanrıçalar da bir hale ya da ışık saçan bir çemberle süslenilmeye layık kabul edilir.”