Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


CİNLERİN ŞEKLİ VE BİÇİMLERİ

Müslüman cin Mustafa Kençur’a dedim ki:

— Öyleyse insanların hatalı düşünce ve fikirlerini düzeltmek için soruyorum. Allahü Teâlâ Hazretleri seni hangi şekil vc biçimde yarattı?

“Burada cinnî. beşere (insanlığa) sövmede çok ileri gitti. Mekke’de ve Arap Yarımadası’nda ikamet eden Hintlilerin lehçesiyle beşeriyet hakkında ağır sözler etti. Daima şu cümleleri tekrar ediyordu: “Beşerde akıl yok, beşerde akıl yok.” Ona. Müslümanın diline sahip olması gerektiği hususunu hatırlattım. Şayet diline sahip olmazsa Hazreti Peygamber (s.a..v)’in de haber verdiği gibi dilinin cezasını muhakkak ödeyeceğini ona bildirdim. Çünkü sözü israf etmek, yerli yersiz konuşmak, cin ve insanların cehcnncmc atılmalarının başlıca sebebidir. Allah Azze vc Cclle Hazretlerinin, beşer (insan) aklını, diğer mahlûkatın aklına üstün tuttuğunu Cinnî Müslüman Mustafa Kençur’a izah ettim. Bu açıklama ve hatırlatmalardan sonra insanlığın faziletini anlayıp: “Ey Allah’ım! Beni bir insan kıl! Allah’ım! Beni bir insan kıl!” Diye dua etmesi doğrusu çok tuhafıma gitti. İnsanların değişik sorunlarını, birbirine karşı olan tuzak ve zararlarını görünce, bu duasının üzerinden üç ay geçmemişti ki, bana gelip: “Artık ben, bir insan olmak istemiyorum” dedi ve insan olma isteğinden vazgeçti.

— Allaha Teâlâ Hazretlerinin bizi yarattığı şekil ve keyfiyet, küçük ihtilâf ve ayrıntılar hariç insanlara benzerlik arzetmektedir. Sizin baş ve gövde dengesine nazaran bizim başımız biraz büyükçedir. Gözlerimiz sizin gözleriniz gibi enli olmayıp göz kavisi biraz uzuncadır. Bazı cinlerin gözleri öne doğru çıkık olmasına rağmen bazılarının gözü de sizin Çin ve Japonlarınızm çekik gözlerine yakınlık arzetmektedir. Şu kadar var ki, bizim gözlerimiz bazı insanların gözü gibi dar değildir. Normalde cinlerin gözü ceylan gözü gibi büyük ve geniş olur, fakat biraz uzunluk arzeder.

— İnsanlar arasında çoğunlukla sizin gözlerinizin kırmızı renkle olduğu görüşü yaygın. Acaba bu söylenti doğru mu?

— Her zaman bu doğnı değil. Tıpkı beşerin değişik renklerde gözleri bulunduğu gibi cinlerin de gözleri sadece kırmıı değildir. Bazı cinlerin gözü siyah, bazılarınınki mavi, bazılarınınki bal rengidir. Bizim gözbebeğimiz sizinkiler gibi tam yuvarlak olmayıp elips şekline yakınlık arzeder. Sizin,

“Kıymetli okuyucunun şunu bilmesini isterim ki, ben. Mustafa Kençur’u asıl şekliyle görmedim. Çünkü o çok özel sebepler nedeniyle bir insanın vücuduna girmek suretiyle bizimle konuşuyordu. Birtakım şeytanların kendisine saldırmalarından korunmak için böyle davranıyordu, önlimde duran insan vücudu idi. Fakat duyduğum ses Müslüman cinnînin sesi idi. Cinninin insanın vücuduna girmesi elbene cAiz değildir. Fakat zaruretler birtakım yapılması caiz olmayan şeyleri mübah ve caiz kılarlar. Bu İslâmî kaide Müslüman cin Mustafa Kençur için de gcçcrlidir. Çünkü Mustafa başka türlü kendisini tehlikede hissetmekteydi.

gözlerimizi kırmızımsı olarak algılamanız bazı hafif ışıkların gözümüze çarpması sonucu hâsıl olmakladır. Çünkü bu ışınlar kırmızıya çalan ışınlardır. Bilakis buna alışık olanlar bu özellik yüzünden cinlerden korkmak yerine onlardaki güzelliği görebilecek ve onlardan hoşlanacaktır.

Kulaklarımız al vc kedi kulaklarına benzemektedir. Kulaklarımız kıllarla kaplıdır. İnsanlar biraz dikkat eniklerinde kedinin kulağının küçük olmasına rağmen alın kulağına ne kadar benzediğini anlayacaklardır. Bu yüzden, cinlerin Müslüman olanları bir şekle girmek istediklerinde kedi, at ve aslan şekillerini tercih ederler.,v

Burnumuza gelince, tıpkı insanların bumugibi yüzümüzün ortasında (burnumuz) yer almakladır. Şu kadar var ki, normalde sizin burunlarınız gibi uzunca olmayıp, bazı Filipinli erkek vc kadınların burunları gibi değirmidir (yuvarlaktır).

Müslüman cinlcr. Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine tabi olarak sakal bırakırlar. Sakal bırakmayan cinleri, diğer cinler gördükleri zaman yüzlerine bakıp: “Harap olmuş bir yüz” derler.

Biz cinlerin saçları oldukça sıktır. Bazı erkek cinlerin saçı çok seyrektir. Çok ileri yaşlardaki cinlerin saçları döküktür (keldir). Manim cinlerin saçlan oldukça uzundur. Saçların uzunluğu cinlerde güzellik nişanesi olup, büyük kıymet arzeder. Hattâ bazı hanım cinlcrin saçı yerlere sürünerek ardınca onu takip eder.

Cinlerin değişik şekillere girebilme hususiyetleri Allah’ın izniyle ikriki yazılarda yeri geldikçe ele alınacaktır.