Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


BİR SOVYET GÖRÜŞÜ SODOM DÜNYA DIŞI YARATIKLAR TARAFINDAN YÖK EDİLMİŞTİ

Bir Sovyet bilin adamı bafka gezegenlerden gelme uzay yolcularının dünyamızı ziyaret ettiklerini, beki de Sodom ve Gomorra’nm sonundan sorumlu olduklarım ileri sürüyor.

Tass Ajansına yaptığı açıklamada, fizikçi ve matematikçi Prof. Agrest bir uzay gemisinin, ışık hızını afan bir hızla, dünyamıza geldiğini ileri sürmüştür. Tevrat’taki Sodom ve Gomorra olayını çağdaş bilimsel verilerin ışığı altında yorumlayan Prof. Agrest görüşünü şöyle açıklıyor Çağdaş bir dile çevrildiğinde efsanede halk topluluğuna denilenler şunlardır: Patlama sahasının dışına çıkın, arkanıza bakmayın ve vadide kalmayın! Dönüp geriye bakanlar bu yüzden ölmüşlerdir.

Prof. Agrest’e göre ateş ve kükürt yağmuru, uzay adanılarının kasıtlı olarak havaya uçurdukları bir nükleer yakıt deposundan ileri gelmiştir.

Sovyet bilim adamı, Libya çölünde bulunan, cama benzeyen ve tektit adını alan, alüminyum ve berilyumun radyoaktif izotoplarından bileşik maddenin bir uzay gemisinin kalıntıları olduğu düşüncesini savunmaktadır.
Agrest, esrarları hâlâ çözülemeyen tektitlerin, en azindan bir milyon yıl önce yüksek ısı ve radyasyon şartlan sonunda meydana geldiklerini eklemektedir.”
Uçan gemiler, atom patlamaları, nükleer yakıt depolan, uzay gemilerinin bir milyonluk kalıntılan!
Eskimolardan Yahudflere, PopolVuh’tan Tevrat* kadar eski kaynaklar, tarihöncesi çağlan dile getiren kitaplar durmadan aynı olayları aktarıyor, aynı çeşit Taunlardan söz ediyor, aynı noktalarda ve ayrıntılarda borleşiyor. Bunlar birer rasdanb olabilirler; yine de bu benzerliklerin düşündürücü, yer yer rahatsız edici olduğu kabul edilmelidir.

Hint kaynaklan bu konuda ayn bir sorun ortaya atıyor. Bu kaynaklar valnız Tanrılardan değil uçan nesneler kullanan insanlardan da söz eder. Sanki zamanla Tanrıların özelliği bazı insanlara geçmiştir.