Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Beynin karmaşık nöron demetleri

Şüphesiz, beyin sinir sisteminin Kontrol şefi durumunda bir organizmadır ve işlevleri tıpkı günümüzün iyi bilgisayarlarının işlev kapasitelerinde olduğu gibi, iletişim, koordinasyon, hesaplama, öğrenme ve hafızadır. Bu düzeyde beynin ve bilgisayarın işlevleri arasında kurulan benzetmeler bir yerde zorunludur.

Beynin karmaşık nöron demetlerinin düzenlenişiyle bir bilgisayann elektrik devrelerini oluşturan telden yapılmış spagetti arasında şüphesiz büyük bir benzerlik vardır. Hele şimdi bir de bilgisayarlarda paralel işlem keşfedildiğinden beri bu benzerlik daha da artmıştır. Tıpkı bilgisayann sinir hücreleri gibi, beyinde de İO10 (10 milyar) ya da 1011 (yüz milyar) nöron elektrokimyasal nabız atışlarıyla sinir virajlan ve snapslannda seyahat ederken beynin içine ve dışına değişik mesajlar göndererek elektrik tesisatına benzer bir sistem oluştururlar. Beyin çoğu zaman milyonlarca yüksek elektrik yüklü sinirsel olay karşısında resmen kızar. Bu sinirsel olaylann çoğunluğu şüphesiz bizim etkileyici veri işleme ve hesaplama kabiliyetimizden oluşur, fakat bu bizim bilinç dediğimiz şey midir? Bütün çok yönlülüğü ve karmaşıklığıyla hesaplama işlemi zihnin bir işi midir? Eğer öyleyse insan, “Bilgisayarların niye zihinleri yok?” diye sormaktan kendini alamaz.

Bilgisayarlar tabii ki birçok incelikli ve karmaşık işi yapabilirler. Genetikjhücre analizi, karmaşık matematik işlemleri yapabilirler ya da çok yüksek standartta satranç oynayabilirler, fakat hiç kimse hayal edebileceğimiz herhangi bir bilgisayann bilinçli olabileceği konusunda tartışma açamaz. Onlar bize bir türlü bilinçliymiş gibi gelmez. Kendiliğindenlik ve yaratıcılık gücünden mahrumdurlar, hayal gücünden yoksundurlar, şakalara gülmezler, müzikten keyif alıp acı çekmezler; bir insan zihninin yaşadığı bilinçli yaşamın normalde yaptığı daha birçok şeyi yapamazlar. Oxfordlu bir filozof bu konuyu şöyle dile getirmiştir: “Bir IBM 100’ün sinirli mi, bunalımda mı yoksa bir yetişkinlik krizi mi yaşadığına dair nasıl bir önerme kuracağımızı bilemeyiz.”

Bilgisayarlara karmaşık programlar yükleyip onlara bilinçli davranış görünümü vermek anlaşılır bir şeydir; örneğin Rojeryan psikiyatri görüşmelerini taklit etmek yönünde yazılmış programlar olan ürkütücü ELİZA ya da DOCTOR vakalan. Fakat ELIZA’nın program yazan programlanmış teknik ve uyarımla, gerçek kendiliğindenlik ve duygu anlayışı arasında dünya kadar fark var, demiştir. Bunun aksini düşünmek bir tür deliliktir; gerçi günümüzün mekanikleşmiş kültüründe normal karşılanan birçok şey deliliktir.

tarot falı