Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Bazı daha bilinen ve tarotta bulunan archetypler

1. Anima, bu ilk örneğin en basit anlamı, erkeğin ruhunda bulunan dişil hayat prensibidir. Anima, çoğu zaman, peri masallarında yer alır, “Güzel kız” veya “Dertli bayan” şeklinde olur. Bir kahraman onu uyandırır veya kurtarır (Uyuyan güzeli hatırlayın) Anima, Major Arcana’da Başrahibe ve masum yıldız kız olarak görünür.

2. Animus, en basit anlamı, eril hayat prensibidir, ama modern Jungianlar mantıklı düşünce ve davranış biçiminden kaynakladığını söylüyorlar. Animus’u temsil eden birinci kartlardan biri, “Büyücü” dür ve o dişi’nin ruhunda olajı eril prensibi simgeler. Anima ila animu sun ilk örnekleri, “Sevgiler kart”mda birlikte bulunuyorlar. “At arabası” ile “Güç” kartları ve anima ile animus güçleri kontrol edecek kuvvettedirler.

3. Kendi kendine, (The Self) Bir jungian kelimesidir. Ruhumuzun tüm yönlerini, bizim en fazla ne olabileceğimizi, potansiyelimizi ve ruh merkezimizin dengelenmesini, simgeler. Bu anlam sembolü, herhangi bir kalıcı veya çok değerli birşey, mesela değerli mücevher veya inci yani kolay elde edilmeyen birşeydir. Daire şeklinde semboller, “Kendi kendine”’nin gelişme aşamasında olduğunu ifade eder. Kare ve daire, birbirine yakın gözüken şekiller, mandala’yı hatırlatır. Mandala, “Kendi kendine”’nin tanımlanmış bir sembolüdür. Mandalalar, De li’nin kıyafetinin üstüne ve The World Cards Dünya Kartları’nda, görünür. İrade kart, kendi kendine’yi anlamak ve mükemmelleştirmeyi, temsil eder.

4. Gölge kartı, bizim farkedip terkettiğimiz, iyi olmayan veya kabullenilmeyen karakterimizin bazı taraflarını, simgeler. Kanunlar ve kurallar olan bir toplumda, yaşıyoruz; doğru ve yanlışı öğreniyoruz ve bu toplumda büyüyen herkes, gölgesiz olgunluğa erişemez. Bu gölgeleri, farkettiğimizde ya kabul ederiz ya da şeytani (Hyde, kötü ikiz) olarak görüp, onlardan kurtuluruz. Şeytan Kart’ı, Major Arcana’da, Gölge archetyp’in birinci göstergesidir. Fakat her kart, tecrübenin tümünü temsil ettiği için, gölge tarafı da vardır.

5. Muhteşem Anne resmi, çeşitli şekillerde olmaktadır; Mesela Dünya Ana, “Madonna” olarak adlandırılan Bilgili, Yaşlı Bayan (Büyücü, cadı, peri). Rüyalarda, masallarda ve Tarotta, kadın bilim/tedavi şeklinde olur; mesela, Başrahibe, İmparatoriçe ve Yıldız kartta, kız şeklinde bulunur.

6. Muhteşem Baba resmi, şef veya hükümdar, Bilgili Yaşlı adam veya gezici olmaktadır. Rüyalarda ve masallarda, önemli eril yetkisini/bilgisini simgeler. İmparator, Dünyadan geçmiş ve Büyücü, Major Arcana’nın kartlarındaki bababilim kavramıdır.

7. Sonsuz Çocuk, kahraman çocuk (Kız veya erkek) veya Sonsuz Oğlan (Doğallık ve hürriyeti simgeler) olarak gözükür. Güneş kart’ta çok hoş bir şekilde gösteriliyor.

8. Fiil, veya konu motifleri, mitolojistlerin adlandırdığı gibi, Tarotta şöyle gözükürler:

a) Ölüm/doğum. Ona ilaveten, gece deniz yolculuğu, ruhun gece karanlığı veya balinadragon destan öyküsü ( Jonah ve St. George hatırlayın). Ölüm, Yargı ve Ay kartları, bu konunun elemanlarını içeriyor.

b) Altın zamanı veya kaybolan cennet (Eden’nin Bahçesinde veya Atlantis gibi). Major Arcana’da, Yıkılan Kule Kart’ı, yaşanan ve kaybolan tecrübenin veya bu kaybın bilinçaltına yerleştiğini anlamamızı, simgeler.

c) Dünya Axis, Dünya Ağacı veya Dünya Dağı. Bu konular, Ta rot’taki Çarkı Tekerlek’te, Asılan Adam Dünya Kartlar’da yer alıyor.

d) Gizli Hazine Arama (Arthurian masalları veya “Jack And The Beanstalk’u” hatırlayın) ve kahramanın yolculuğu yada kendini aramayı temsil eder. Bu özellikle, Deliyle simgelendirilmiştir. Ay, Çarkı Tekerlek (Diş arama), Adalet (Hakiki iç alemi anlamamız) ve Asılan Adam kartlan da aramak için yapılan, yolculukları temsil ederler. Her major Arcana kartı, bu psikolojik sürecin bir parçasını simgeler.

Major Arcana’da archetiplerin bir çoğunun, birarada bulundukları yer, genelde 0 numaralı olan ve Major Arcana’nın gündemdeki tek oyun kartlarında bulunan, Deli’dir. O tabiki, Joker dir.

Bazı daha bilinen ve tarotta bulunan, archetyplere