Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Atlantid’i ele alan kitaplar

Atlantid’i ele alan kitapları, araştırmaları, yazıları sıralamak, sayılarını kestirmek çok güç. Atlantid’in bibliyografyası binlerce eseri kapsıyor, 1926’da yapılan bir sayıma göre 3000, Ccrama göre 20.000, Braghine’e göreyse 25.000’dir.

Yazılanlar bir yana, Atlantid in gerçek yerini keşfetmek amacıyla yapılan yolculuklar da ayn bir bölümün konusu olabilir. 1950 yıllarında üç ayn ekip, aym zamanda değişik yerlere doğra yöneldiler. Ingiliz Egerton Sykes A sor Adalarına açılırken, Rus Tolstoy Bermuda’ya Fransız sosyologu HenriLhoteSahraya gittiler.

Atlantid karışık bir sorundur.. Bu ülkeye mitos diyenler, kpsinlikle inananlar, Atlantid’in yer aldığı kıtanın, çok eskiden, Avrupa’yla Amerika arasında olduğunu kabul edenler vardır. Yüzyılların geçmesi ilgilenenlerin, araştırma yapanların çoğalmasıyla mitosla gerçek birbirine karışmıştır.

Kayıp Ülke Atlantid Eflatun’un siyasal ve ulusal kuramlarını destekleyen hayali hatta felsefî bir kuruluş ya da bir gerçek olabilir. Atlandit günün birinde gerçek kabul edilirse, bugün karanlık gibi görünen birçok tarih! ayrıntı ve esrar kendiliğinden çözümlenecektir. Bir bakıma Atlantid, eskilerin sık sık değindikleri, altın çağın örnek bir görüntüsü de olabilir.

Atlantid’in adı ve hikâyesi Eflatun’un iki eserinde söz konusu olur. ’Timaeus” ve “Kritias”. İlki Sokrat’la üç arkadaşı (Timaeus, Kritias, Herkokratus) arasında geçen bir tartışmayı ele alıyor; tamamlanmamış bir eser olan İkincisiyse Kritias m ağzından Atlantid’in hikâyesini anlatıyor.

Atlantid’le ilgili olaylan anlatmak için Eflatun’un hangi kaynaklardan yararlandığını “Timaeus”ta, Eflatun’un yakın akrabası olan A ti nalı devlet adamı ve felsefeci Krıtias’tan (M.ö. 450) öğreniyoruz:
“Gerçekten çok garip ama, bütünüyle doğru olan bu hikâyeyi dinle Sokralca. Dedemin dedesinin akrabası ve büyük dostu, bunu şiirlerinin birçoğunda açıklayan, yedi bilgelerin en bilgesi sayılan Solon eskiden bunu böyle anlatmıştır. Dedem Kritias’ın anlattığına göre, sonradan o ihtiyar da bana aynısını tekrarlamıştır, şehrimiz Atina, eskiden hatırası artık insanların ve geçmiş zamanın yaratmış olduğu afetler yüzünden silinen, yüce ve olağanüstü şeyler yapmıştır.”