Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


AŞKIN ÖTESİNDE

Evrenin Isı Ölümüİkinci Dalga’nın gelişi, ailenin birçok fonksiyonunu başka kurumlara yükledi; örneğin, eğitim işi okullara, hasta bakımı hastanelere bırakıldı. Aileye özgü bu fonksiyonlar elinden alındığında, romantik sevginin yükselişine tanık olduk.

Birinci Dalga süresince kişi eş seçerken muhtemelen kendine şöyle soruyordu: “Bana önerilen bu eş iyi bir işçi olabilir mi? İyi bir hastabakıcı? Doğacak çocuklarımız için iyi bir öğretmen? Birlikte birbirimizi tamamlayacak şekilde çalışabilir miyiz? Yükü tam olarak paylaşacak mı, yoksa akşam olmadan kaytaracak mı?” Köylü aileleri hâlâ şunları soruyor: “Kız güçlü mü, eğilip kalkabilir ve yük taşıyabilir mi, yoksa hastalıklı ve zayıf mı?”

İkinci Dalga süresince ailenin fonksiyonları değişirken, sorular da başka yönlere odaklandı. Aile artık bir üretim birimi, bir okul, bir hastane veya bir bakımevi değildi ama psikolojik fonksiyonları daha fazla önem kazanmıştı. Evlilik kişiye bir hayat arkadaşı edinme, cinsel ilişkiye girme fırsatı veriyor, duygusal sıcaklık ve manevi destek sağlıyordu. Bütün bunlarla birlikte, eş seçiminde de ölçüler değişti. Bu yeni fonksiyonların hepsi, tek bir kelimede toplanıyordu: Aşk. Popüler kültür, dünyanın sevgiye ve aşka dayandığı konusunda bize garanti veriyordu.

Ama elbette ki gerçek hayat, romantik profillere nadiren benziyordu. Eş seçiminde sınıf, pozisyon ve kazanç gibi şeyler, hâlâ önemini koruyordu. Yine de, büyük A ile yazılmış Aşk kelimesinin yanında, bunların hepsinin ikinci derece kaldığı da kabul ediliyordu.

Yarın elektronik evlerin yükselmesi ve yaygınlaşması, bu dar görüşlülüğü bir kenara itmemizi sağlayacak. Günlük yaşamının büyük ünü evinde eşiyle birlikte geçirecek bir kişi, sadece cinsel ve psikolojik tatmini veya pozisyon ve sınıf gibi konuları düşünmez. Aşktan, cinsel ve psikolojik tatminden öte, entelektüel altyapı da arar. Vicdan, sorumluluk duygusu, özdisiplin ve işle ilgili başka erdemler önem kazanır. Kim bilir, belki bir gün John Denver tarzı şarkı sözleri de duyabiliriz:

Gözlerini seviyorum, o kiraz dudaklarını Senden yansıyan o aşk kokusunu Kelimeleri kullanışını ve rasgele noktalarını Klavye tutan becerikli parmaklarını. Şaka bir yana, gelecekte en azından ailelerin bazı fonksiyonları üzerlerinden atmak yerine, yenilerini üstleneceğini ve genellikle ailenin çok dar bir konuda uzmanlaşmış bir toplumsal birim olmanın ötesine geçeceğini düşünebiliriz. Bu değişimle birlikte, evlilikte kullanılan ölçüler ve hatta sevginin tanımı bile değişecektir.