TALİHİNİZ ELİNİZDE EL İLMÎ

“Avuçtaki esrara vâkıf olanlar uzun ve mutlu bir ömür geçirirler.”
Yüzlerce sene evvel söylenen bir efsaneden alman bu söze inanan bazı insanlar bu efsaneden birçok hakikatler meydana çıkarmış olduklarını iddia edecek kadar ileri gitmektedirler.
Gizli el ilmiyle uğraşan zamanımızın âlimleri diyorlar ki: “Normal bir insan, iradesinin kuvvetiyle ve’bu ilmin erbabma danışarak beş sene zarfında avucundaki kötü çizgileri iyi ve mesut çizgilerle çevirebilir!
EL ilmi, yıllarca evvel Hitlilerin, Arapların meşgul oldukları meraklı bir ilimdir. Aristo dahi buna dair çok şey yazmıştır. Hint âlimleri de bu hususta, en eski Hint dili olan (Sansıkrit) ce birçok eserler vücuda getirmişlerdir.
El ilmi, tıpkı psikoloji gibi harikatlerden bahseder. Kendine göre, münakaşa kabul etmez usûl ve kaideleri vardır.
Bir rivayete göre de, el ilmiyle uğraşan millet, eski Mısırlılardır. Buna inanan eski Mısırlılar, onun vasıtasıyla hüviyetlerini tespit ederler; canileri ve suçluları tespit edip yakalardı.
EL ilmi hakkında bir fikir verebilmek için burada en mühim ve meraklı bahislerini, bu hususta yazılmış muhtelif eserleri ve makaleleri inceleyerek vericeğiz bizi izlemkeye devam edin.