Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yay ve Balık burçları

JÜPİTER (Yay ve Balık burçları)

tarot falıJüpiter etkisinde olan Yay ve Balık burçlarının tabiat farklılıkları vardır. Yay, Ateş’in etkisindeyken, Balık Suyun etkisindedir. Ateş genellikle daha çok mağrur, gururlu, neşeli, açık sözlü, dürüst, cömert olurken; Su daha çok yaratıcı, bereketli, duygusal, melankolik, kendilerine acıyan, sinsi, kurnaz, ketum, kindar olabilirler. Aşağıda yer alan Jüpiter etkilerinin bazıları Yay burcunda bazıları da Balık burcunda yer alır. Ancak çok büyük oranda ortak özelliklere sahiptirler.

Olumlu Özellikleri: Son derece iyi niyetlidirler; insanlara, tüm canlılara faydalı olmak isterler. Hayvanlan çok severler. Neşelidirler, esprilidirler, etraflanna neşe saçarlar. Çok şanslıdırlar. Derin düşüncelere ve duygulara sahip filozoflardır. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi severler. Ahlaki ve etik değerlere, kurallara uyarlar, başkalannm da uymasını beklerler. Maneviyatlan çok güçlüdür. Dürüst ve açık sözlüdürler. Adaletlidirler. Sevdiklerine karşı çok fedakârdırlar ve onlan ko ruyup gözetirler. İlişkilerinde sadıktırlar. Sorgulayan, araştıran düşünen zihinsel yapılan vardır. Körü körüne hiçbir şeye inanmazlar. Allah’a imanlan güçlüdür.

Olumsuz Özellikleri: Hiç kimseye güvenmezler, duygulannı belli etmeyebilirler ve biraz sinsidirler. Rahatlarına çok düşkün olduklan için çalışmak istemeyebilir, tembel ve üşengeç olabilir, başkalarının sırtına yük olabilirler. Zihinleri dağınık olduğu için unutkan olabilir ve kazalara sebebiyet verebilirler. Çok konuşabilir, gevezelik yapabilirler. İnsanlarla alay edebilirler. Kuruntulu bir zihin yapısına sahip olabilir, olumsuz zihinsel senaryolar kurabilir ve bunlara inanıp korkularla yaşayabilirler. Vakur görünümleri altında düşük bir özgüven yatabilir. Son söylenecek sözü başta söyleyerek bir çuval inciri berbat edebilirler, patavatsız konuşabilirler. Sahip olduklannı başkalanyla paylaşamazlar. Yaşamda sorumluluk almaktan kaçarlar ve başansızlıklan için başkalannı suçlarlar.

Yay ve Balık’ın tekâmül sınavları

Yaşamlarının sorumluluğunu alıp başkalannm sırtından geçinmemek. Tembellik, erteleme ve üşengeçlik gibi davranış modellerinin yerine çalışkan, kendini ve zamanını verimli yöneten bireyler olmak.

• Hem kendine, hem başkalarına, hem de yaşamın akışına güvenmek. Felsefi düşünce tarzını yaşama geçirerek insanlığa faydalı olmak.

Alaycı ve suçlayıcı ifade yapısından onurlandırıcı ifade yapısına geçmek.

• Cimrilik yapmamak, sahip olduklarını paylaşmak.

Yay ve Balık’ın kişilik özellikleri aşağıdaki esmaların terkibinden oluşmaktadır. Diğer esmalar da kendilerinde bulunmaktadır ancak aşağıdaki esmalar daha güçlü etkiye sahip olup Yay’m ve Balık’m kişiliklerini oluşturur.

El Mucib: Dualan kabul eden, ihtiyaçları gideren anlamına gelen, Allah’ın bu güzel sıfatının insandaki tezahürü kişinin kendisinden talep edilenleri yerine getirmesidir. Jüpiter gezegeninden olumlu etkiler almış kişiler kendisinden talep edilenleri yerine getirmeye özen gösterirler. Bundan mutluluk duyarlar ve kendilerini faydalı hissederler.

El Mubdi: Her şeyi örneksiz olarak yaratan Allah’ın sıfatının insandaki tezahürü Allah’ın yüceliğini idrak etmek olarak açığa çıkar. Jüpiter gezegeninin etkisinde olanlar Allah’ın bu muhteşemliğini idrak etmişlerdir. Üstelik hemen hemen tüm mucitler Jüpiter etkisinde olan kişilerden çıkmıştır. Bu sıfat bu gezegen etkisinde olanlara orijinal düşünme şekli ve mucitlik özelliği verir.

El Hamid: Hamd etmek sadece Allah’a yapılır. Allah’ın muhteşemliğini, yüceliğini övenler O’nu hakkıyla hamd ederler. Jüpiter gezegeninin olumlu etkisinde olan kişiler derin bir idrakla Allah’ı daha çok hamd eder. Bu karşılıklı bir durumdur; kişi Allah’ı hamd ettikçe Allah da onu zikreder ve bu nedenle genellikle Jüpiter gezegeninin etkisindekiler çok şanslı olurlar.

El Hakem: Her şeye hakla hüküm veren, adaletle hükmeden anlamındaki bu sıfat Jüpiter etkisinde olan kişilere kodlanmıştır. Bu nedenle Yay, Balık veya Jüpiter etkisi altındakiler son derece adil olurlar. Hem kendi haklarım hem de başkalannm haklannı adaletle gözetirler. Fıtratlan bu şekilde programlanmıştır.

El Bediy: Emsalsiz bir biçimde yaratım gerçekleştiren, ahenk ve güzellikle donatan anlamına gelen bu güzel esmanın insandaki tezahürü kişilerin sanatkârlık özelliklerini ortaya çıkarmasıdır. Yay, Balık ya da Jüpiter etkisi altında olanlar arasından derinliği ve güzelliği yansıtan sanatçılar ortaya çıkar. Yaratıcılık özelliklerini artırmak isteyen kişilere öneririm.

El Cami: Bir araya getirmek, toplamak anlamına gelen bu güzel esma olumlu etkiler almış Yay ve Balıkların ikna yetenekleriyle, ilim ve bilgelikleriyle çevrelerine insanları toplamasını sağladığı gibi, yaşamlannda da maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde olmalarını sağlar.

Es Samed: Allah arzu ve isteklerin gerçekleşmesi için başvurulan tek mer cidir. Olumlu etki almış Jüpiter etkisi altındaki kişiler Allah’a şirk koşmaz, araya melekler, putlar ya da evliyalar gibi mercileri koymazlar ve sadece Allah’tan isterler. Bu saf ve derin inanç hali onlara Allah’ın armağanıdır.

El Müheymin: Olumlu etki almış Jüpiter etkisinde olanlar, kâinatın, tüm yaratılış ve işleyiş sisteminin koruyucusu ve yöneticisi anlamına gelen Allah’ın bu güzel sıfatının da idrakindedirler. Herkesin fıtratı bu bilgiyle programlanmıştır. Jüpiter etkisinde olanlar bu bilgiyi net bir şekilde hatırlarlar.

El Alim: Yayların ve Balıkların en çok haz aldığı konu bilgi ve öğrenmektir. Asıl zenginliğin ilim ve bilim olduğunu bilirler. İlim ve idrakin artması için “Ya Alim” esmasını Jüpiter zamanlarında zikretmek çok faydalı olur. Özellikle sınava çalışan öğrencilerde bu esmanın kozmik etkisiyle algılama, farkmdalık ve hafıza yetileri çok gelişir.

El Kayyum: Kâinatı ve sistemi sapasağlam bir biçimde kudretiyle tutan Allah’ın bu güzel sıfatı Yay ve Balıkların yaratılış kodlarında çok etkili olmuştur. Kayyum esmasının enerjisi vasıtasıyla her durum ve her koşulda soğukkanlılıklarını koruyabilir ve sağduyulu düşünüp kararlar verebilirler. Fırtınaya kendilerini kaptırmadan sağlam kalabilirler. Dış etkilerden etkilenmekten çekinenler sapasağlam ve güçlü kalabilmek için bu muhteşem esmayı “Ya Kayyum” şeklinde Jüpiter’in etkisi altında olduğu zamanlarda okurlarsa her durumdan güçlü ve sağlam çıkarlar.

El Kuddüs: Çaresizlikten, zayıflıktan, zaaflardan tamamen arınmış anlamına gelen Allah’ın bu güzel sıfatının tezahürü ile Jüpiter etkisi altında olanlar güçlü ve iradelidirler. Maddeye, duyguya ya da kişiye bağımlı olmazlar. Bağımlılıkları olan, çabucak güçsüzleşen kişilerin bu güzel esmayı ”Ya Kuddüs” şeklinde Jüpiter zamanlarında tekrar etmeleri iradelerini güçlendirecek ve onları her türlü olumsuzluktan arındıracaktır.

Es Semiy: Allah kalbimizden geçen ya da sözlü ifade ettiğimiz her şeyi duyar elbette, tüm duaları da. Bu güzel esmanın olumlu etki almış Yay ve Balıklardaki etkisi onların güçlü sezgilere sahip olmasını sağlamıştır. Sağduyuya dayalı bu sezgiler vasıtasıyla Yay ve Balıkları aldatmak kolay değildir, onlar temkinlidir ve bu nedenle genellikle doğru adım atarlar.

El Muksıt: Adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden alan ve koruyan anlamına gelen bu esmanın olumlu etki almış Yay ve Balıklar üzerindeki etkisi sayesinde, Jüpiter etkisinde olanlar hak ile hükmeden, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyen adalet koruyucuları olmuşlardır.

El Kebir: Yüceliği sonsuz ve büyük olan Allah’ın bu güzel sıfatı, olumlu etki almış Yay ve Balıklarda şan ve şerefin yükselişi olarak tezahür etmiştir. Çünkü Jüpiter etkisi altında olanlar Allah’ın sonsuz yüceliğinin idrakindedirler. Bu etkiler altındaki kişiler herkes tarafından sevilir ve sayılır.

El Nur: Tüm kâinatı kendi nurundan yaratan Allah dileyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Olumlu etki almış olan Jüpiter etkisindeki kişilerde bu yüksek enerji hissedilir. Maneviyatları, sezgileri güçlü ve kalpleri temiz olur. Güzellikler ve iyilikler yapmak arzusunda olurlar. Şahsına münhasır olup korkusuz ve kendinden emin kişilerdir. İnsanlar tarafından sevilir ve sayılırlar. Hem kendilerini hem çevrelerini aydınlatırlar. Allah’ın nurunun bizlerdeki tezahürünün yükselmesi için bu muhteşem esmayı “Ya Nur” şeklinde Jüpiter saatinde şifre sayısınca zikretmek gerekmektedir.

Eş Şehid: Allah her şeye şahittir, öz benliklerimiz de yaptığımız tüm eylemlerin şahitleri olacaktır. Tek başınayken bile kendimize öz benliğimiz ve meleklerimiz şahittir. Şahit esmasının idrakinde olan asla olumsuz dua edemez ve eylemlerde bulunamaz. Olumlu etki almış Jüpiter etkisindeki kişiler yaptıkları eylemler hakkında başkalarının ne düşüneceğini değil, Allah’ın ne düşüneceğini önemserler. Bu nedenle hakla hükmeder ve adil davranırlar.

Et Tevvab: Tövbe etme yani yapılan bir hatayı bir daha yapmamaya karar verme ve bunu Allah’a bildirmek için kişinin kibir davranışından uzak olması gerekmektedir. Kibir şeytanın en sevdiği huydur. Bu nedenle olumlu etki almış Jüpiter etkisi altında olanlar, hataları konusunda kendi öz benliklerine eza ettiklerini fark ederek kibirsizce tövbe edebilirler. Bu şekilde negatif enerjilerden annır ve manevi makamlarını yükseltirler. Kendilerine ve yaşamlarına format atmak ve annmak isteyenler bu güzel esmayı “Ya Tevvab” şeklinde Jüpiter saatlerinde zikretmelidirler.

El Kabıd: Maddi ve manevi olanların kısılması ve daraltılması anlamındaki bu esma olumsuz etki almış Jüpiter etkisi altında olanlarda kendini gösterir. Bu kişiler kıtlık bilinci içerisinde cimrilik yapabilirler, sahip olduklarını paylaşmayabilirler. Bu, Jüpiter etkisi altındakilerin zayıf yönüdür, bu nedenle açıp genişleten anlamındaki “Ya Basit” esmasını Venüs saatlerinde zikrederlerse bolluk ve bereket bilincine geçebilirler.

Genellikle olumlu özelliklere sahip olan Yaylar ve Balıklar, bu güzel esma lan zikrederek güçlerini, ilimlerini, sezgilerini artırabilir, sorumluluk alarak yaşamlannı sahip oldukları kudretle yönetebilirler.

Jüpiter etkisi altındakiler, karşıt grubu olan Merkür esmaları olan “Ya Ma likül Mülk” ve “Ya Aziym” esmalarından fayda görürler. Venüs gezegeninden de “Ya Basit” esmasını çekerek paylaşımlarını ve olanaklarını genişletirler.