Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


YAŞAMIN AMACI

Üstlendiğimiz her şeyin yalnız o an için değil fakat en son bir amacı vardır. Her ne kadar bizler değişen isteklerin yapısından çıkan ve sürekli olarak değişen faaliyetlerle meşgul olursak da tüm kişilerin öznel olarak iç amacı olgunlaşmaktır.

En son amacın bu anlamı herkesin her zaman bir olması gerektiği ya da olacağı demek değildir. Her kişi eşsizdir ve gerçekten uygarlığın ilerlemesi insan yeteneğinin farklılığına dayanır. Bununla birlikte insan gelişmesinin gidişinde her kişinin kendi içindeki değerim tümüyle ve aktif olarak açıklaması gerekir.

Kişi güç ve zekâsının tüm ölçülerim kullanarak en yüksek düzeyde olgunlaşma olanağım kazanmak ister. Eğer herkes her nasıl olsa bu amacı elde edecekse, modem yaşamın yükü olan bunalımlar grubuna bir çare bulunduğunu varsayabiliriz.
Temel tezimiz, basit olarak şöyle söylenebilir:

İnsan sinir sistemi sonsuz yaratıcı zekânın kesintisiz olarak izlenimini yapabilir. Böylece kişi, kendi sınırsız değerine yaklaşım kazanır ve gündelik yaşamının faaliyetinde yaratıcı zekânın değerlerini yansıtmaya başlarken, uyanıklığı genişler. Kişinin kendi bilinç durumunu inceleyerek bu sınırsız kaynağın değerinden yararlanma ölçüsünü saptayabiliriz.

Yedi ana geçişi saptayan yedi bilinç durumunu ana hatlanyla gösterdik. Bunlar insan yaşantısının en sınırlı olasılığı ile en geniş olgunlaşma durumuna kadar şöylece sıralanırlar:
Uyku
Düş
Uyanıklık
Saf uyanıklık ya da transcendental (öteye geçişselaşkın) bilinç
Kozmik bilinç Arınmış kozmik bilinç Birlik bilinci
Maharishi, bu yedi bilinç durumunu farklı öznel ve fizyolojik değişiklik düzeyleriyle belirlenen ana gelişme aşamaları olarak tanımlamaktadır. Uyku, düş ve uyanıklık, fizyolojik olarak gereğince tanımlanmışlardır. Transcendental Meditation, saf uyanıklığın düzenli yaşantısını sunmaktadır. Kanıtlar, bu sakin uyanıklık durumunun ilk üç durumdan farklı olduğunu ve onların tüm açıklanması için gereğini göstermektedir.

Dördüncü duruma sistemli olarak maruz kalma beşin d durumla sonuçlanır. Bu da insanın bütünleşmiş sinir sisteminin yarana zekâyı tümüyle ifade ettiği normal durumudur.

Kozmik bilinç durumundaki kişi, saf uyanıklığın uyanıklık düş ve uykuda birlikte bulunmasının sevincini yaşar. Beşinci durumun fizyolojik bütünleşmesi daha ileri uyanıklık durumlarının gelişmesine olanak sağlar.

Mükemmel psikofizyolojik bütünleşmesi daha ileri uyanıklık durumlarının gelişmesine olanak sağlar. Mükemmel psikofizyo lojik bütünleşme temelinde, duygusal yeteneklerin zenginleşmesi, algılama, gücünü keskinleştirerek öznel yaşantının daha ince düzeylerinin izlendiği altına duruma getirir. Sonunda yedina durum yalnız kişinin içinde değil, dış çevrede mutlak saf yaratıa zekâ alanının doğrudan doğruya izlenimi yolunu açarak bu gelişmeyi tamamlar.

Böylece birey, kalıa ve sonsuz bir olgunlaşma temelinde yaptığı her şeyde yaşamın tüm soyluluğunu ortaya koyar.

YAŞAMIN AMACI