Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kupaların Uşağı Anlam Ve Yorumu

KUPALARIN UŞAĞI

Kupaların Uşağı, sıkıcı, çekici, dinlendirici ve uyumlu yapısıyla Balık, Akrep ve Yengecin ast rolojik su elemanını anlatır. Kupalann Saraylı insanlarıyla bağlantılı, duygu ve his konularına kolaylıkla ilgi kurulur; aşk ve duygular başlar, rahatlatır, cezbeder ve karşılık verir.

Kupaların Uşağında, denizin mavi ve yeşil renklerini giymiş olan genç kuvvetle suyu akla getirir. Onun arkasında su yer alır ve ayin ka dehinden çıkan bir deniz canlısını, bir balığı gö rürüz. Kupa Uşağı ve bütün Kupalann Saraylı in sanlan olan çocuklara ve yetişkinlere uygula nan karakter özellikleri; sempati, hassasiyet, hayalgücü, sevme, ki barlık, sanat yeteneği ve önsezidir. Sanatsal, yaratıcı ve insancıl yetenekler, eğitim ve disiplin sayesinde bir meslek haline getirilebilir. Disiplini ve bu yeteneğin sonuçlandırılmasını teşvik edin.

Kupalann Uşağı, bir fikri, yaratıcı düşünceyi ya da Kupadan yükselen balıkla sembolize edilen danışanın tasarladığı bir rüyayı ifade edebilir. Bu kartla; bir doğumu ya da evlilik duyurusunu veya yaratıcılığı stimüle eden önemli bir iletişim gibi, ilham verici ya da menavi bir mesaj anlatılabilir. TersBu kart, yeteneklerle ilgili disiplin gerektirir. Bu tür insanlar, genelde gerçeklerden kaçan, alkol, uyuşturucu ve kendi hayal dünyalannda yaşayan bireyler olabilir.

Uşak, toplum dışına itilebilir ve arkadaşlar edinmeye ve sosyal bir hayat kurmaya çabalamaktansa, dünyadan elini eteğini çekmeyi tercih edebilir. Reddedilmekten korkarak, güvensizlik içinde geri çekilebilirler. Sorumsuz hale gelerek, hayal kurma veya zaman harçama düşkünü olabilirler. Yeteneklerini kullanmazlar. Bu kart, sevimli fakat kolaylıkla şımaran, çok az verip çok fazla almak isteyen bir kişiyi göste rebilir. Kupa Uşağı ilham verici ya da önsezgili mesajlar içerebilir, fakat önemsenmeyebilir.

logo