Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İş astrolojisi

tarot falıASTROLOJİ BİLGİSİNİN uygulanabildiği alanlar geniş bir yelpaze oluşturur. Bu alanlardan biri olan iş astrolojisi, makro ve mikro ekonomi ve kişisel iş hayatları ile ilgilenir. Kişisel kariyer ve para yönetimi, kurumsal performans, proje yönetimi, ortaklıklar, halka açılmalar, kampanya zamanları ve sektörel eğilimler gibi konulara iş astrolojisi ışık tutar. Gök yüzündeki döngülerin, Tarot falı gibi gezegen hareketlerinin sektörel dengeleri, tüketici alışkanlıklarını, günlük hayatımızdaki rutinleri de etkilediğini biliyoruz. Aynı zamanda, kurumsal performansı yükseltmek için, doğru zamanlama tekniklerini kullanarak, hedeflere rahat ulaşmak da mümkün.

İş astrolojisi, tüm sektörler ve şirketler için tek bir reçete veremez. Kuruluşun ne zaman kurulduğu, nasıl bir astrolojik haritaya sahip olduğu ve sektörün ait olduğu göstergelerle bağlantılı olarak butik çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Restoran açmak isteyen bir girişimciye verilecek zamanlama önerileri, çimento fabrikası kurmayı planlayan patrona verilecek önerilerden doğal olarak çok farklı olacaktır.

Proje çalışmalarında, ast üst iletişiminde faaliyet alanına göre çözümler sunulabilir. Sağlık ve güvenlik konusunda kurulacak bir ekibin özellikleri, yaratıcı reklam ekibinden çok farklı olacaktır. Birinci ekipten çıkacak haritada Toprak elementinin ağırlıklı olması bizi memnun edecek, ikinci ekibin ise Hava ve Ateş elementlerinin ağırlıklı olması beklenecektir.

Şirket sahiplerinin ve profesyonel kadronun, özellikle genel müdür veya CEO’nun doğum haritalarının, şirketin kuruluş haritasına etkisi önemlidir.

Ağır gezegenlerin burç değiştirmeleri, etkileşimleri, Dünya siyasi tarihini etkilediği gibi, ekonomiyi, buluşları, yeni trendleri de ortaya koymaktadır. Bu anlamda fütürizm ile iş astrolojisi kol kola hareket eden ve birbirini destekleyen disiplinlerdir.

Kişisel kariyerlerimize baktığımızda, doğum haritasından yola çıkılarak kullanılan teknikler bize çok şey söyler. Ana motivasyon alanımız, yeteneklerimiz, aşmaya çalıştığımız engeller, iş hayatına nasıl baktığımız, otorite figürleriyle olan iletişimimize göre meslek, kariyer, sektör seçimlerimizi yapabiliriz. İnsanlar yaşadıkça astrolojik eğilimleri de değişir. Bir kişinin astrolojik olarak hayatının hangi döneminde olduğu, nasıl süreçlerden geçtiği, başarısı üzerinde dönemsel etkiler yaratır.

En doğrusu kişilerin kariyeri için doğum haritalarını, kuruluşların performansı için kuruluş haritalarını analiz etmektir. Doğum haritalarımız, burç bilgisinden çok daha fazla şey söyler. Herkesin doğum haritası ve iş hayatı eğilimleri tektir. Kurumlarm da kuruluş haritalarında çok sayıda gösterge ve parametre bize sonsuz değişik bilgiler verir. Birazdan okuyacağınız sayfalarda, sadece kişisel doğum zamanı veya şirketin kuruluş zamanına bağlı olarak, sadece burç bazında bilgiler aktarılmıştır.

Karşıt burçlar birbirini tamamlar ve birbirinin muhatabıdır. Bu nedenle, bir mesleği veya sektörü tanımlarken, karşıt burçtaki bir kişinin de o meslekte olacağını, yine karşıt burçtaki bir şirketin de o sektörü seçeceğini unutmamak gerekir. Örneğin Oğlak burcunun alanında yer alan finansal denetim alanında, karşıt burçtaki bir Yengeç yöneticiyi veya Yengeç zamanı kurulan bir şirketi de görebiliriz. Bu anlamda Koç Terazi, Boğa Akrep, İkizler Yay, Yengeç Oğlak, Aslan Kova, Başak Balık karşıtlıkları aynı sektörlerde görünebilirler.