Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Hayal Gücü

Hayal GücüHayal gücü görüntülerle düşünme anlamına gelir; sessizliğinse hiç görüntüsü yoktur. Onu hayal edemezsiniz. Hiç mümkün değildir bu. Aydınlanmayı hayal edemezsiniz; satori’yi, samadhi’yi, sessizliği hayal edemezsiniz, hayır. Hayal gücü belirli temele, belirli biçime gereksinir; sessizlikse biçimden yoksundur, tarif edilemez. Hiç kimse onun bir resmini asla çizemedi; kimse de çizemez. Hiç kimse onun bir tasvirini yontamadı; kimse de yapamaz bunu.

Sessizliği hayal edemezsiniz. Akıl hileler yapıyor. Akıl, “Hayal ürünü olmalı bu. Senin için, senin gibi böyle sersem bir kişi için nasıl mümkün olur bu, nasıl sessizlik meydana gelir sende? Hayal etmiş olmalısın.” ya da “Şu Osho denen adam seni hipnotize etti. Bir şekilde kandırılmış olmalısın,” diyecektir.

Böyle sorunlar yaratmayın. Yaşamm yeterince sorunu var. Sessizlik meydana geldiği zaman keyif duyun ondan, kutlayın onu. Karmaşık güçlerin dışarı atıldığı anlamına gelir bu. Akıl sonuncu oyununu oynuyor. Sonuna kadar oynar; en sonuna kadar oynamaya devam eder. Son anda, tam aydınlanma meydana gelmek üzereyken, akıl da son oyununu oynar, çünkü onun son savaşıdır bu.

Gerçek olsa da, olmasa da; ondan soma karmaşa gelse de, gelmese de, ondan dolayı kaygılanmayın, çünkü bu şekilde düşünerek şimdiden karmaşayı getirdiniz. Karmaşayı yaratabilen düşüncenizdir, yaratıldığı zaman akıl, “Dinle şimdi, ben sana şöyle söyledim,” diyecektir.

Akıl kendi kendini tatmin eder büyük ölçüde. Önce size bir tohum atar; tohum geliştiği zaman da akıl, “Bak aldanacağım peşinen söyledim sana,” der. Karmaşa gelmiştir ve düşünce getirmiştir onu. O halde, karmaşanın gelecekte gelip gelmeyeceğine ya da geçip geçmediğine neden sıkılmak? Tam şu anda sessizsiniz; neden onu kutlamamak? Size söylüyorum; o, kutlarsanız büyür.

Bu bilinç âleminde kutlama kadar yararlı olan hiçbir şey yoktur. Kutlama, bir bitkiye su vermek gibidir. Kaygı kutla manın tam karşıtıdır; tam olarak kökleri kesmenin benzeridir. Mutluluk duyun! Sessizliğinizle dans edin. Şu an orada, yeterli. Neden daha fazlasını istemeli? Yann kendi başının çaresine bakacak. Şu an fazlasıyla mevcut; neden onu yaşamamalı, paylaşmamak, onun tadını çıkarmamalı? Bırakın bir şarkı, bir dans, bir şiir halini alsın o; bırakın yaratıcı olsun. Sessizliğinizi yaratıcı olmaya bırakın; onunla bir şey yapın.

Milyonlarca şey mümkündür, çünkü sessizlikten daha yaratıcı hiçbir şey yoktur: Büyük, dünyaca ünlü bir ressam, bir Picasso olmaya gerek yoktur; bir Henry Moore olmaya gerek yoktur; büyük bir şair olmaya gerek yoktur. Bu büyük olma ihtirasları akıldan gelir, sessizlikten değil.