Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

İskambil Falında Maça altılısı

Maça altılısı Kederli bir gün anlamına alınabilir. Meslekte çatışma başarısızlık olabilir. Otomobilde giderken çok dikkatli olmalı, çünkü yolda tehlike var demektir. Aynı zamanda malî sıkmtı işareti de olabilir. Maça yedilisi Hastalık ve gözyaşı işareti olabilir. Yanındaki kâğıda bakmalıdır. Yanında bir as varsa, birinden bir ölüm haberi olabilir. Ama kırmızı kâğıtlardan biri varsa, etkisi hafifler. Üzüntü […]

read more

İskambil falındaki kartların anlamları

Şimdi iskambil falındaki kartların anlamlarının ne olduğunu öğrenelim : 1. Kupa papazı : Dilek içindir ve erkeği temsil eder. 2. Kupa kızı : Dilekte tutulan erkek tarafının akrabasıdır. 3. Kupa Valesi : Erkeğin fikri, düşüncesidir. 4. Kupa onlusu : Ferahlık, rahatlık. 5. Kupa Sekizlisi : Erkeğin evinde yalnızlık. 6. Kupa beşlisi :: Kısmet, para, zenginlik. […]

read more

Fal Nasıl Açılır

Çok çeşitli iskambil falları vardır. Bu kitapta kısaca ve öz olarak nasıl açılacağını ve nasıl faydalanacağını açıklamaya çalışıyoruz. Niyet Falı 52 Kağıttan maça yedilisi ve sinek dokuzlusunun dışındaki tüm 9- 7 ve 6’lar çıkartılır. Kalan 42 kağıttan niyet için sinek Kızı ile kupa Papazı ayrılır. Bunların resim tarafları biribirler- ine yapışık olarak ayrı bir yere […]

read more

İskambil Falı Ve Kartların Anlamları

İSKAMBİL FALI VE KARTLARIN ANLAMLARI GENEL ANLAMDA İSKAMBİL FALI İskambil falı geçmişten günümüze kadar uzanmış, en eski fal çeşididir. İskambil falının geçmişi henüz tam olarak bilinmemesine rağmen pek çok eserde veya belgelerde adı geçmektedir. Bu da iskambil falının kökünün çok eskilere dayandığını gösterir. Günümüzde de geçerliliğini koruyan ve hızla gelişen iskambil falı, yine günümüzde kullanılan […]

read more

Kartların Anlamları

Kartların Anlamları KARTLARIN ANLAMLARI KUPALAR Kupa Ası: Erkeğin kalbi kadındadır. Kupa İkilisi: Aşk, ihtiras, birleşme, evlenme veya nişanlanma. Kupa Üçlüsü: Kadının zaferi, mutlu sonuç. Kupa Dörtlüsü: Hayat süresinin uzunluğu. Kupa Beşlisi: Ümitli bekleyiş ve miras. Kupa Altılısı: Geçmişte yaşamak. Kupa Yedilisi: Kararlılık. Kupa Sekizlisi: Erkek evinde yalnızlık. Kupa Dokuzlusu: Erkeğin özgürlüğü. Kupa Onlusu: Erkeğin aldatılması, […]

read more

İskambil Falında Kart Anlamları

Kart Anlamları SİNEKLER Sinek Ası: Kadının kalbi erkektedir. Sinek İkilisi: Erkek kadının yatağında. Sinek Üçlüsü: Kadının zaferi. Sinek Dörtlüsü: Yeni olaylar, bekleyişler. Sinek Beşlisi: Erkeğin hayat kavgası. Sinek Altılısı: Büyük bir haber, başarı. Sinek Yedilisi: Heyecan, endişe, rekabette avantaj. Sinek Sekizlisi: Kadının evinde yalnızlık. Sinek Dokuzlusu: Engeller, zorluklar. Sinek Onlusu: Erkek çok üzülecek. Sinek Valesi: […]

read more

İskambil Falında Karolar

KAROLAR Karo Ası: Kadın çok kederli. Karo İkilisi: Kadının neşesi. Karo Üçlüsü: Şöhret ve büyüme. Karo Dörtlüsü: Erkeğin cimriliği, maddi kayıp. Karo Beşlisi: Manevi güçsüzlük, aksayan aşk ilişkisi. Karo Altılısı: Kadının insan sevgisi, refah. Karo Yedilisi: Kadının sabırsızlığı. Karo Sekizlisi: Kadının kabiliyetlerini ahlak dışı kullanması. Karo Dokuzlusu: Erkeğin maddi refahı, başarısı. Karo Onlusu: Aile meseleleri, […]

read more

Maçalar

MAÇALAR Maça Ası: Erkek çok kederli. Maça İkilisi: En yakın arkadaşla tartışma. Maça Üçlüsü: Kadının gözyaşı, ayrılık, üzüntü. Maça Dörtlüsü: Kadının veya erkeğin yalnızlığı. Maça Beşlisi: İşlerin .ters dönmesi. Maça Altılısı: Seyahat, aşk teklifi. Maça Yedilisi: Erkeğin kısmi başarısı. Maça Sekizlisi: Erkeğin hayatındaki karışıklık. Maça Dokuzlusu: Kadının kararının gecikmesi. Maça Onlusu: Erkek sıkıntı içindedir. Maça […]

read more

Kart Dizinlerinin Yorumu

Kart Dizinlerinin Yorumu As: Dört as: Başarı ya da ölüm. Üç as: Bağıntı. İki as: Hainlik. Papaz: Dört papaz: Şöhret, haysiyet. Üç papaz: Korunma, maddi başarı. İki papaz: İki erkeğin mücadelesi, sağlıklı bilgiler. Kız: Dört kız: Yalan, kızgınlık. Üç kız: Çekememezlik. İki kız: Dostluk. Vale: Dört vale: Başarı. Üç vale: Zahmet, tembellik. İki vale: Münakaşa […]

read more

İskambil Kağıtlarının Yorumu

İskambil Kağıtlarının Yorumu İskambil kağıtlarının her biri ne anlam ifade ettiklerini anlamakla başlamak daha doğru olur. Aşağıdaki tanımlamalar genel anlamdadır. Bazı fallarda dokuzlular, yedililer ve altılılar (maça yedilisi ve sinek dokuzlusu haricinde) desteden çıkartılarak kırk iki kartla fala bakılır. Bakılan falın cinsine göre tanımlamalar çıkartılan kart sayısı ve hangi kartların çıkartılacağı değişir.     KARO: […]

read more