Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Başlangıç

Bu bir başlangıç, yeni bir yaşamın başlangıcı, yeni bir vizyonun başlangıcı… Yeni bir varlığın çeşidinin başlangıcıdır. Çok şeyden vazgeçmek zorunda kalacaksın, bitmiş olan her şeyle, geçmişle bağlantım kesmek zorunda kalacaksın. Daha fazla taşıma onu. O gereksiz bir yük. Büyümeyi engeller, felç eder. Yavaş yavaş öyle bir dağa dönüşür ki, insan dağın altında ezilir. İnsan her an geçmişe, ölmeye açık olmalıdır ki o asla birikmesin.

Bu arayan kimsenin yoludur  her zaman taze ve canlı olmak, her zaman şu anda var olmak için her an geçmişe ölmek.

Şu anda var olmak Tann’nm önünde var olmaktır.

Ölümünün nedeni olan egonu bırakmaya başladığında, yeni bir yaşam vizyonuna, yeni bir yaşam tarzına ulaşmaya başlarsın. Yeniden canlanırsın.

Ama bunun alçakgönüllü bir kalbe ihtiyacı vardır, egoist olmayan, teslim olmaya hazır olan, Tanrı’ya, “Senin istediğin olsun!” diyebilecek birine.

Tanrı bir gün tanışacağın bir insan değildir. Tanrı bir deneyimdir  çözülmenin, egonun yok olmasının deneyimi. Ve egon artık olmadığında, geriye ne kalır? Katıksız bir genişlik, sonsuz bir hiçlik kalır. Ama bu hiçlik olumsuz değildir; bu hiçlik bir çeşit doluluktur. Bu ego tarafından hiçlik, bütün tarafından doluluktur. Eski vizyon tarafından hiçliktir  ama o yeni bir doğumdur ve yeni bir vizyon doğar.

Ve o taşıyor. Güç taşmaktadır. Ve bu güç sonsuzdur; bu gücün başlangıcı, sonu yoktur.