Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ay Tarot falı ve Yorumu

indir (1)Ay Tarot falı Sembolizmi

Ay, bir gece vakti gökyüzünde en yüksek merte beye hükmeder; rengi, güneşi yansıttığı için altın sarısıdır. Ay, bizim evrensel, ırksal tarihimizin saklı ol duğu bilinçaltı hafızası ve düş dünyasıdır. Bu kart, gerçekte evrimin bir resmidir. Ön planda, denizden ortaya çıkışımız; bazı Tarot versiyonla rında antik döneme ait kabuklular sınıfından bir hayvanla, diğer versiyonlarda ise yumurtala rım taşıyan eski Mısırlıların kutsal böceği ile canlandırılır. Bundan başka, kayalarla semboli ze edilen mineral dünyası ve bitki ile otlarla temsil edilen sebze dünyasına sahibiz. Hayvan krallığı, hem vahşi hem de evcilleştirilmemiş yabani durumdaki kurt ve onun değişime uğramış, evcilleştirilmiş hali olan köpek ile canlandırılır. Daha az barbar ve daha fazla ıslah edilmiş olduğumuz ve telepatik dünyanın bilinmeyen alanının içine, bilinç ve bilinçaltının iki koruyucusunun ardına geçerek, önemli merkezi yolu izlediğimizden dolayı, insanoğlu da bu iki yaratıkla sembolize edilir.

Ay kartı, ona atfedilen tehlike ve riske sahiptir, çünkü telepatik, astrolojik alana girdiğimizde, illüzyonlar, yanlış yorumlamalar, gerçek dışı yaşam ve kendi kendini aldatmanın bilinmeyen potansiyeli olarak aldatıcı alana girmiş oluruz.

Kavram, Münzevinin bizi beklediği tanrısal erişimin en yüksek noktasına erişmek için bir basamak gibi telepatik ve astrolojik dünyaları kullanmak ve nemli ruhani yolunda sabırla kalmaktır.

Şaşırtıcıdır ki, Ay kartı, Yengeç burcu tarafından değil de, Balık burcu tarafından yönetilmektedir. Balık burcu, doğal olarak burçlar kuşağının sezgili işaretidir. Bu burcun negatif yönlerini yaşayan kişiler, çoğunlukla gerçek yerine hayal dünyasını tercih ederek, yanılgı ve kendi kendini aldatmanın kurbanı olurlar; zihinsel açıklık günlük yaşamla etkin bir şekilde meşgul olmak için gereklidir.

Bilinçli zihinsel güce ait bir (1) sayısı, anlama ve bilinçaltımızı proglamlama ve gücün kontrolünün sekiz (8) sayısı ile, onsekiz sayısını (XVIII) oluşturmak için birleşir. Daha yüksek bir amaç için düşünmenin iki modunu adapte ederek, ruhsal hüneri sunan bir yol açılır.

Ay Tarot falı ve Tasviri

Bu kartın, gizli ve görünmeyen tannsı “öteki dünya”ya liderlikle bağlı bir Mısır tannsı Anubis’tir. Anubis, bir köpeğin başı ya da bir çakalın yüzüne sahiptir. Tüm ay tannçalan illüzyon, cazibe ve baştan çıkartma gibi çeşitli rollerle ilişkilidir.

Ay, güçlü trans haline geçme yeteneğine sahip modem bir mistik olan Piscean Edgar Cayce’dır.

O, insanoğluna tıp ve yaşamı ilgilendiren cevaplar getirmek için Akaşi Kayıtlan ile iletişim kurdu.

Ay, her insanın içindeki, telepatik ve astrolojik haller ve bilinçaltı düşüdür.

Ay Tarot falı Yorumlama

Düz Ay kartı, bir kişinin kendi içindeki ya da başkalarından gelen sahtekârlık ve namussuzluğu temsil eder. Danışan, birinin gözünü boyaması sonucu aldatılmış olabilir, kendine yalan söylüyor olabilir ya da genelde hilekâr davranıyor olabilir.

Ay, titreşimleri temsil ettiğinden, maruz kalındığında ayrılmaya yol açan, ani, yeni bilgileri ve beklenmeyen değişimleri canlandırıyor olabilir. Bu saklı gerçeklerin ortaya çıkarılması hoş olmayabilir, danışan incinebilir, zihni allak bullak olmuş ve hayal kırıklığına uğramış olabilir. Tedbirli ve dikkatli olmasını önerin, çünkü danışan konuyu bildiğini iddia etse de bazı önemli faktörler hâlâ açığa çıkmamış olabilir.

Ay, sezgisel hissetmeyi gösteren telepati kartı ve gaipten haber veren kişinin dünyası olarak da yorumlanabilir. Uyku ve rüya görmeyi de temsil edebilir.

Eğer danışanın kartlan, ayın ilk anlamının can sıkıcı doğasını işaret etmiyorsa, o zaman daha sonraki telepatik yorum uygulanabilir Danışan, sorgulanan konu ile ilgili telepatik olarak düşünebilir, bir rüya ya da hayal konu olabilir. Bu durumda ay, basitçe değişikliğe uğramış telepatik bir dönemi yaşamayı işaret eder.

Ters Sahtekârlık, namussuzluk sona erer. Ay kartı, bu pozisyonda daha çok arzulanır. Namussuzluk, sahtekârlık fikri uzaklaştırılır ve düz pozisyonun umulmadık değişimi, umulan pozitif değişim ya da çok az uyarlama gereken değişimden daha az olur.

Zihnin allak bullak olması ve kendini kandırma yok olur; dürüst aşk ve ilgi yüzeye çıkar.

Bu, bir plan ya da düşü organize etmek isteyen birisi için yaratıcılığın mükemmel bir kartıdır. Çünkü bu kart yaratıcı teşebbüs ve onu işler kılmayı biçaraya getirmeyi işaret eder. Ters çevrili Ay, hâlâ daha telepatik aktiviteyi sembolize edebilir.