Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Arkana Majör İle Tarot Falı

Arkana Majör XV XXI’in Gözden Geçirilmesi

KARŞILAŞTIRMA

Düz Anlamları

1. Şeytan

2. Yıkılan Kule

3. Yıldız

4. Ay

5. Güneş

6. Uyanış

7. Dünya

a. Yıkım, dönüşüm getirir

b. Telepatik yetenek ya da aldatma

c. Yeni, benliğin yeniden doğuşu

d. Başannm sorumluluğu

e. Ümitler ve arzular

f. Rol yapmanın sınırlan

g. Kurtulma ve vicdan

Ters Anlamları

1. Şeytan a. Yaratıcı girişim birlikte gelir

2. Yıkılan Kule b. Kısmi zafer

3. Yıldız c. Gerçek bencilliği ortaya çıkanr

4. Ay d. Başansızlık ve tatminsizlik

. Güneş e. Alman dersler özgürlük getirir

. Uyanış f. Yetenekler ve istekler öne sürülür

. Dünya g. Bir durumdan kurtulamama

Karakter ile karşı birleştirin

1. Şeytan a. Bireyin ruhi evine çağıran ilahi kaynak

2. Yıkılan Kule b. Gerçek dışı, yalancı, aldatıcı benlik

3. Yıldız

4. Ay

5. Güneş

6. Uyanış

7. Dünya

c. Korku dolu, bencil, mateıyalist kişi

d. Yetenekli, hünerli kişi

e. Yeni doğmuş, ilahi kişi

f. Gerçeğin farkına varan kişi

g. Kontrollü, başanlı kişi

Arkana Majör’iin (XV XXQ Gözden Geçirilmesine Ait Cevaplar

KARŞILAŞTIRMA

Düz Anlamları l.f 2. a 3. c 4. b 5. c 6. g 7. d

Ters Anlamları 1. e 2. c 3. f 4. a 5. d 6. g 7. b

Karakter İle Kartı Birleştirin

Ödev

Arkana Majör XV XXTin kullanıldığı bir açılım.

Aşağıdaki açılımı yerleştirin.

BELİRLEYİCİ KART Belirleyici Kart İmparator

KESME

Geçmiş Ters çevrili Uyanış Şimdi Ters çevrili Asaların Kraliçesi Gelecek Yıkılan Kule

1. Şu anda konu olan İmparator kimdir ve bu bireyin davranışı

2. Ters çevrili Uyanış kartı geçmişi ortaya koyar. Açıklayın.

3. Gelecek konumundaki Yıkılan Kule,

akla getirir.

AÇILIM

1 No’lu Kart Şimdiki Etki Ay

2 No’lu Kart Yardımlar ve Engeller Şeytan

3 No’lu Kart Geçmiş, motivasyon Ters çevrili Yıldız

4 No’lu Kart Yakın Geçmiş Ters çevrili Kılıçların Uşağı

5 No’lu Kart Olası Sonuç Ters çevrili Kılıçların Beşlisi

6 No’lu Kart Yakın Gelecek Ters çevrili Asaların Onlusu

7 No’lu Kart Danışanın Tutumu Tılsımların Onlusu

8 No’lu Kart Diğerlerinin Bakış Açısı Ters Tılsımların Üçlüsü

9 No’lu Kart Umutlar ve Korkular Dünya

10 Nolu Kart Final Tılsımların Uşağı

On birinci kartı. Güneşi açın. Çünkü 10 nolu konuma bir Saraylı kartı düşmüştür.

TEMEL GÖZLEMLER

1. Belirleyici kartı içeren en güçlü takım

2. Bu neyi gösterir?

3. İkinci en baskın takım:

b . olaylarını akla getirir.

4. a. Kaç tane ters çevrili kart vardır?

b. Anlamı?

5. a. Kesilen kart dışında, açılımın numaralanması.

b. Bu neyi gösterir?

c. Açılım, Arkana Majörün düşük, orta ya da yüksek numaralı

kartlarının etkisi altında mıdır?

d. Yorumlayın.

6. İmparator, belirleyici kart olarak seçilmiştir. Erkek danışanı ve onun ilgilerini tanımlayın.

7. Şu anda danışanın sorusuna karışan güçler nelerdir?

8. Ona karşı olan ya da zorluk yaratan nedir?

9. Onların durumunda, şimdiye kadar ne olmuştur?

10. Kılıçların ters Uşağı, Yakın Geçmiş kartıdır. Açıklayın.

11. Tılsımların ters dörtlüsü, Mümkün Gelecek konumdadır. Yorumlayın.

12. Asaların ters onlusu, danışana gelecekte neler olacağını söyler:

13. Ters çevrili Yıldız ve Yıkılan Kule kartlan, bu yerleşimde çok önemli ve aynı olan bir anlama sahiptir. Kart kombinasyonlan bölümüne bakın:

14. Babanın düşünceleri nelerdir?

15. Diğer insanlar bu ikilemi nasıl görürler?

16. Onun Ümitlerini ve Korkularını tanımlayın.

17. Bir Saraylı kartı olan Tılsımların Uşağı, Final konumunda bulunmaktadır. Diğer kart, Tılsımların Uşağının bir sonucu olarak neler olacağını ortaya çıkanr. Bu iki kartı birlikte olduğunda ne düşünürsünüz?