Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


5 Adımda Astroloji Yorumlama Taktikleri

logoTaktikler

Bir burçta ve evde yer alan bir gezegenle karşı karşıyasınız. Şimdi, bunun anlamı ne? Bu durumda nasıl yol alabilirsiniz? Çoğumuz ilk anda bomboş, anlamsız bakakalırız.

Popüler astrologların yemek kitabı gibi yazılmış kitaplarına bakabilirsiniz. Aklınız mı karıştı? Önemli değil. İşte şurada Venüs Başak’tayı anlatan bir paragraf var. Ama Venüs aym zamanda altıncı evde? Yine önemli değil. Venüs Altıncı Evde’yi oku. Ohh, biraz rahatladık. Şimdi bunları biraraya getirmeye çalışıyoruz. Ama çalıştıkça birbiriyle çelişen tanımlar ortaya çıkıyor. Sorun aslında çok basit. Bir insan için geçerli en küçük astrolojik birim gezegen-burç-ev kombinasyonudur. Yaşam üç boyutludur. Kimlik. Amaç. Koşullar. Eğer birisini dışarıda bırakırsak, yorumumuz ikinci sınıf korku filmlerindeki canavarlar gibi sahte görünür: sadece arka planda asılı kalan karton canavar gibi kimseyi kandıramaz.

Öyleyse, niçin kimse gezegen-burç-ev kombinasyonlarını anlatan bir kitap yazmıyor? Yanıtı basit. Çünkü bunların sayısı çok. Kesin olmak gerekirse, bu kombinasyonlardan tam 1440 tane var. Ve bunlar birbirlerini etkilerler. İki kadının onuncu evinde Koç’ta yer alan Mars’ları olabilir. Ama kadınlardan birisi Oğlak burcuyken, diğeri İkizler’dir ve Mars’ların etkileri başka başkadır. Tüm bu faktörleri dikkate alan bir kitap buradan Ay’a kadar uzanabilir.

Bu nedenle olaya daha farklı yaklaşmamız gerekir. Sezgi yardımcı olabilir. Yaratıcılık şarttır. Ama iyi bir astrolog olmak için olağandışı algılama yeteneğinin gerekliliğim söyleyen birisi sadece suyu bulamklaş-tırıyordur. Herşeyden daha fazla gerekli olan, düzenli çalışabilen bir zihindir. Bir doğum haritasındaki sembolizmle oynayabilmek o kadar karmaşık bir iştir ki, sistematik bir yaklaşım önkoşuldur. Aksi takdirde zihin bu karmaşıklığın altında ezilebilir. Detaylar onu boğar. Bütünü kavrayamaz. Bu sistematik yaklaşımı geliştirip, biraz pratik yaptığınızda, büyülü birşey olur. Semboller düşüncelerinizi yeni bir yolla organize ederler. Burçlar, gezegenler ve evler arasmda yaratıcı bağlar kurmaya başlarsınız bu bağlar hiçbir kitapta yer almazlar.

Beş Adım

Sistematik yaklaşım. En küçük astrolojik birimi yorumlayabilmek için aşağıdaki beş adımı öğrenin. Ve zihninize bu yeni hüneri öğretirken bunlara kesinlikle sadık kalın. Bir süre soma akimız karışmadıkça bu kadar kuralcı davranmanıza gerek kalmaz.

1. ADIM

Gezegene bakm. İncelediğimiz psikolojik fonksiyon ne’dir? Zihnin hangi bölümünden söz ediyoruz? Güneş’le özdeşlik oluşturmak mı? Satürn’le disiplin geliştirmek mi?

2. ADIM

Burca bakın. Bu, gezegeni motive edendir. Bu gezegen fonksiyonu ne arıyor? Onun aktivitesinin altını çizen ‘niçin’ nedir? Gizli gündemi nedir? Bunu bize sadece burç söyleyebilir. Burada bir amaç duygusunu elde ederiz. Evrimsel yöne ulaşırız. Eğer yorumumuz karışır ve anlam-sızlaşırsa 2. adımı başaramadık demektir.

3. ADIM

Düşünün: Bu gezegen-burç birleşimi amacına nasıl ulaşabilir? Burcun buna katkısı nedir? Ya gezegenin katkısı? Burçlar bölümündeki kaynakları ve gezegenler bölümündeki fonksiyonları tekrar okuyabilirsiniz. Eğer söz konusu insan siz olsaydınız, bu özelliklerle mutluluğa nasıl ulaşırdınız?

4. ADIM

Düşünün: Bu gezegen-burç birleşimi nasıl çarpıtılabilir? Bu birleşimin anlamım gösteren, ama onun evrimsel stratejiyle ilgisi olmayan davranışlar nelerdir? Burçlar bölümündeki karanlıkları ve gezegenler bölümündeki yanlış fonksiyonları tekrar okuyun.

Unutmayın: bu çarpıklıklar mutlaka gerçekleşecek şeyler olarak değil uyarılar olarak sunulmalıdır.

5. ADIM

Eve bakın. Gezegen-burç konuları nerede’ gelişiyor? Ne tür davranış biçimleri yaratıyor? Bu burç ve gezegene güçlü bir yanıt yaşamın hangi alanında kendisini koşullarda olumlu gelişmeler olarak gösteriyor? Zayıf bir yanıt nerede endişe ve hayalkırıklıklarma neden oluyor? Evler tüm bunları yanıtlıyorlar.

Bu beş adıma güvenin. Bunlar iyi işlerler. Bunlar altıncı evde, Başak’ta Venüs’le ilgili her şeyi söylerler. Geriye kalan 1439 tanım da aym bunlar gibi çalışır. Onların size yol göstermesine izin verin. Yorumlarınız anlamlı ve doğru olacaktır. Kişisel ve yaratıcı olacaktır. Ve en önemlisi, herkesi aym kefeye koymayacaktır. Böylece falcı değil, evrime yardımcı bir astrolog olursunuz.