Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Zaman Kaymaları

Zaman Kaymaları

Sahip olduğumuz uzay ve zamanın en iyi tanımlaması genel görelilik teorisidir. Karşısına çıkarılan tüm testlerden geçmiştir; kütleçekimsel radyasyondan enerji kaybettikçe birbiri etrafında dönen ve beraber spiral çizen iki nötron yıldızı örneğindeki uç noktadan, Dünya yörüngesinde dönen bir uzay gemisinin içinde ağırlıksız dönen bir jiroskobun güç bela algılanır titreşimlerindeki inceliğe kadar geniş şartlar altında, madde varlığında çarpık uzayzamanın gözlemlenen davranışını doğru tanımlar. Genel göreliliğin en dikkate değer özelliği zaman yolculuğu o lasılığına imkân vermesidir. Şu anki zaman anlayışımızda, bir yolcunun uzayzamanda, hem uzay hem de zamanda yolculuğun başladığı noktada bitecek bir yolculuğa götürecek yolu takip etmesini imkânsız kılan bir şey yoktur. Bu da zamanda geriye gitmenin yolculuğun bir parçası olduğunu söyler.

Elbette, bizi böyle bir yolculuğa çıkartabilecek bir makine inşa etmek oldukça zordur ve bunu sağlayacak teknoloji bugün var olan her şeyden çok daha farklı olacaktır. Ama asıl nokta bunun imkânsız olmamasıdır. Konunun detaylarını başka bir yerde ele almıştım; burada bir solucan deliği olarak adlandırılan özel bir zaman makinesinin olası varlığından kaynaklanan Çoklu Evren anlayışımız için çıkarımlara yoğunlaşmak istiyorum. Bu ister istemez, geçmişten geleceğe akan zamanın insan algısına karşılık gelen günlük dilin kullanımını içerir; ama tanımladığım uzayzaman boyunca olan yollar Çoklu Evren içindeki farklı kuantum durumlarını bağlayan yollar olarak düşünülmelidir; bu yollar boyunca gerçek yolculuklar olarak değil.

Kuantum fiziği gizeminin temeli iki delikli deneyde kısa ve öz olarak anlatılmıştır. Bu deneyin zaman yolculuğu versiyonu da iki delik içerir, ama bunlar uzay ve zaman içinde bir tünel olan bir solucan deliğinin iki ters ucundadır. Bilinen fizik yasalarına göre, karadelikleri işleyebilecek kadar gelişmiş bir teknolojik medeniyet, bir diğerine göre geçmişte bulunan tünelin iki ağzının uzayda yan yana durdurduğu böyle bir solucan deliği kurabilir. Ya da, keşfedilmeyi bekleyen böyle solucan deliklerinin evrende doğal olarak bulunabilmesi mümkündür. Ne yazık ki, doğal bir solucan deliği bulmak için gereken uzay araştırma teknolojisi, bunlardan en az bir tane yapmak için gereken teknoloji kadar gelişmiş olmak zorundadır. Ama eğer doğal veya yapay böyle bir solucan deliğiniz olsaydı, bir deney nesnesini ilk deliğe girmeden önce diğer delikten dışarı çıkacak şekilde bir deliğe göndermek mümkün olurdu.
Solucan deliği ve onun evrende nasıl bir bağlantıya yol açabileceğini gösteren bir çizim.