Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yeni Dünya Hizmetkârları Grubu

Enteresan olan şudur ki; Lucis Trust, aydınlanmış yeniçağ eşrafından oluşan gizli bir grubun, perde gerisinden dünyayı idare ettiğini açıkça ilan etmektedir. Alice Bailey bu gizemli grubu, Yeni Dünya Hizmetkârları Grubu olarak tanımlamaktadır. Dünya İyi Niyet Örgütü tarafından yayımlanan büyüleyici bir kitapçıkta; “İnsanlığın rastgele ve belirsiz bir rota izlemediği, büyük bir plana göre hareket ettiği,” yazılmaktadır.

Dünya İyi Niyet Örgütü’nün yayınma göre, sadece büyük bir plan değil ayrıca, bu planı gerçekleştirmek üzere, “eylemleri başlatan ve yürüten” Yeni Dünya Hizmetkârları Grubu da kurulmuştur. Adanmış insanlardan oluşan bu seçkin grup, “İnsanlığın içindeki güzel özleri sentezleyecek ve nihai olarak bir dünya birlikteliğinin temellerini atacaktır.”

13_05102009133218Bunlar, insanlığa bir vizyon çizecek ve kamuoyunu şekillendireceklerdir. Yeni Dünya Hizmetkârları Grubu her ülkede hizmet edecekler, insanlık girişimlerinin her alanında bir araya gelecekler, neyi istediklerinin çok iyi farkında olacaklar, mil yayımlanan, Alice Bailey’in 24 adet kitabında ayrıntılı olarak incelenmiştir:
“Büyük Plan insanlığın bilincini geliştirmekle ilgilidir. İnsanlara aklının ve beyninin gerçek önemini gösterecek. Onu her yerde hazır ve nazır hale getirecek ve sonuçta her şeyi bilmeye doğru bir kapı açacaktır.
Bu Büyük Plan’ın gerçekleştirilmesi, geçtiğimiz dört asır boyunca verilen tüm ezoterik eğitimlerin tek amacıdır. İnsanlık, Büyük bir planın var olduğunu anlamalıdır. Aquaryanların insanoğlunu yönlendirmesi ve acele ettirmesinin nedeni, bu planın, dünyadaki tüm olayları kavramadaki etkisini anlaması ve kendi bilincini geliştirmesi içindir.
Büyük Plan insanlığı yeni baştan inşa etmekle uğraşır. İnsanoğlu daha yüksek bilinç düzeylerine eriştiğinde, ilahi iradenin gerçek doğasını kavrayabilecektir.”

Alice Bailey’in pek çok çalışması, “Efendiler”in, şeytani bir kaos ve düzen planının gerçekleşmesini gözetlemekten sorumlu olduklarını kanıtlamaktadır.
Efendiler Büyük Plan’a uygun olarak çalışıyorlar. Bu Plan geniş ölçekte bir dünya birlikteliğini ve evrenselliği sağlayacak. İnsan bilincini genişletecek. Sevgi ve iyi niyeti getirecektir.

Alice Bailey’in birçok kitabında, Lucis Trust ve onun kardeş kuruluşu Dünya İyi Niyet Orgütü’nün diğer pek çok yayınlarında bir dünya hükümeti ve bir dünya dinini içeren bir yeni çağa insanları yönlendiren Büyük Plan1 dan, tekrar tekrar bahsedildiğini görebiliriz. Bu Plan’ın esas amacı ise Yeni Bir Medeniyet yaratmaktır.
Lucis Trust (1924 yılında Lucifer Yayıncılık olarak kurulmuştur), Birleşmiş Milletler tarafından resmî olarak tanınan bir hükümet dışı örgüttür (NGO). Gerçekten de Lucis Trust, gerçeği arayış sona erecek, tüm insanlar mutlu olacağı için artık mutluluk arayışı da tamamlanmış olacaktır.”

“Evrensel bir din” ve “evrensel bir bilgi’yi” kapsayan ütopya gerçekleşirse, gerçek ve aslına sadık Incil Hıristiyanlığının yeryüzünden silineceğine emin olabilirsiniz. Claudy’nin önerdiği “evrensel hükümet” de, gerçek ve aslına sadık İncil Hıristiyanlığının yeryüzünden silinmesinin garanti edecektir. Yeni gelecek ırkın ise kendi yanlış bilincini tüm dünya üzerine yayması ve gerçek Hıristiyanlığa “şeytani hurafeler” sokması zorunlu olacaktır. “Sevginin ve iyi niyetin” Aquaryan güçleri, eşsiz Yüce Tanrı, İsa Mesih ve Kitab ı Mukaddes kavramlarını değiştirmenin yollarını arayacaklardır.

İlluminati’nin ruhani reçetesine göre insanoğlu, her şeyi ve herkesi içerecek şekilde yeni baştan inşa edilmelidir. Farklılığın ve benzerliğin prensipleri bir arada uygulanmalıdır. Halbuki Hıristiyanlık kesinlikle ve net biçimde, şeytani dinlerin, inançların ve mezheplerin, Hıristiyanlıkla birlikteliğini reddeder. Hıristiyanlık kendine özgülük ve tek başına bir inanç sistemi olmayı savunduğu, farklı inançların bir araya getirilmesinden nefret ettiği için bağlıları ve savunucuları da yeryüzünden mutlaka temizlenmelidir. Onlar toplum için karanlık bir tehdit olmakla birlikte, insanların evrensel mutluluğunu garanti edecek ve yakında kurulacak olan parlak ve muzaffer Novus Ordo Seclorum (Çağların Yeni Düzeni) için ayak bağlarıdır.