Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yeni Başlayanlar İçin Tarot

Yeni Başlayanlar için Rehber, Yeni Başlayanlar İçin Tarot

Diğer altı kart bugüne kadar nasıl davrandığınızı (Pozisyon 2, 3 ve 4) ve gelecekte nasıl davranmanız gerektiğini (Pozisyon 5, 6 ve 7) gösterir. Sağda ve solda birbirlerine bakan kartlar, birlikte belli bir davranış düzeyini yansıttıkları için (2 ve 7 = bilinç, 3 ve 6 = duygular, 4 ve 5 = dıştaki davranış), anlamlarına bu sıralamayla bakılması önerilir. Bu yorum metinleri her zaman ilgili kısımda ın sağ sayfasındadır.
7. Yedi yorumun hepsine baktıktan sonra, bunları bir bütün olarak birleştirmeye çalışın. Çelişkileri gördüğünüz zaman rahatsız olmayın, onların derin anlamlarını anlamaya çalışın. Kartlar çoğu zaman duygularla (Pozisyon 3 ve 6) düşünceler (Pozisyon 2 ve 7) arasında bir çelişki yansıtırlar ve sıkça davranışlarımızın (Pozisyon 4 ve 5) içimizdeki ruh halimizden farklı olduğunu gösterirler.
8. Yorumları iki veya üç hafta sonra yeniden gözden geçirmek için, sorunuzu ve çektiğiniz kartları not edin. Bu, kartların dilini öğrenmek için de bir yoldur. Kartların yorumlarının altındaki boş bölümleri, gözlemlerinize ilişkin anahtar sözcükleri veya burada verilen yorumların ötesine giden deneyimlerinizi not etmek için kullanabilirsiniz. O zaman, bu ve sizin kartlara ilişkin yorumlarınız gittikçe artarak kişiye özel bir karakter kazanır.
Zamanla tarot falı baktıkça kartların anlamlarını öğreneceksiniz.

 

Ondan sonra, bu ın son bölümünde bulunan diğer kart açılımlarından seçer, yavaş yavaş onları da Tarot deneyiminize dahil edersiniz. Pratik yaparak kısa zamanda kartları bu diğer açılımlara göre de tarot falı okuyabilirsiniz.
Kuvvet kartı için 11 olan eski numaralamanın bana daha tutarlı görünmesidir.


Bunu öncelikle nümerolojik mistisizme dayandırıyorum, fakat aynı zamanda yirmi iki koz kartında yansıtılan, kahramanın arketipsel yolculuğunun mantık yapısına da dayanıyor. Bu kendi tanımlamasıyla “düzeltmelini açıklamayan Waite, bu yaklaşım kavramına pek önem vermemiştir ve yapısı olasılıkla Albi Heretiklerinin, Valdesçilerin, Katharosçuların, Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın öğretilerinden veya diğer Gnostik akımlardan etkilenmiştir. Tüm bu hareketler son bin yıl döneminde çok önemliydi ve görünüyor ki Waite Tarot’nun kökenini onlarda gördü.
Bununla birlikte, bu yeniden numaralama, öncelikle “öz”ü belirlerken, anlamlara numaraların dahil edilmesinin pratik bir sonucudur, l/den 3. ye kadar olan başlıkların altında bahsi geçen açılımlarda öz soruyu sorana konuyla ilgili nasıl yol alması gerektiğine ilişkin son öneriyi verir. Fakat dördüncü gruptaki açılımlardan biri seçilecek olursa, ki bunlar başlı başına öneri açılımlarıdır, özün belirlenmesine gerek yoktur. Bu nedenle, yeni başlayanların kafasını gereksiz yere karıştırmamak için bu ta A. E. Waite’in sıralamasını korudum.
Geleneksel kart yorumlamada genellikle kişi kartları olarak yorumlanan Saray kartları ile ilgili, başlangıçta yapılması gereken önemli bir açıklama var. Bu kartlar panayır okuyucularının en sevgili çocuklarıdır, oysa genellikle yorumcuyu zor duruma sokarlar.
 burada kısaca özetleyeceğim:
Ben yalnızca Kralları ve Kraliçeleri erkek ve kadına karşılık gelen kartlar olarak kabul ediyorum. Bu kişilerin en uygun tanımlaması, Küçük Arka na’nın ana sembollerine karşılık gelen dört elementin yardımıyla olur:
değnekler = ateş, kılıçlar = hava, paralar = toprak ve kupalar = su.
Burada anlatılan “Yol” açılımının soruyu soranın davranış tarzına ilişkin yorumlarla ilgili olması nedeniyle, bu açılımda diğer yaklaşımımın aksine Kral ve Kraliçe kartlarını kişi kartları olarak değil, daha ziyade karşılık gelen elementlerine göre eril ve dişil yönleri olarak yorumluyorum. “Yol” açılımını kapsayan birçok kurs vermiş olmaktan edinmiş olduğum deneyim, yorumun en iyi bu yönde anlam bulduğunu gösteriyor. Yalnızca bu Saray kartlarının ikisinden birinin 5. pozisyonda (gelecekteki davranış) yer alması durumunda, soranın sorduğu konuyla ilgili olarak kral veya kraliçe olarak tanımlanan kişiye yönelmesi gerekiyor anlamına gelebilir.
Ben ilke olarak, Şövalyeleri ve Prensleri kişi kartları olarak görmüyorum. Bana göre, Şövalyeler karşılık gelen mitolojik tasvirlerle anlaşılabilecek duygu durumlarını ve eğilimleri ifade eder. Diğer yanda. Prensleri her zaman dışarıdan gelen ve yolumuzu kesen fırsatlar olarak değerlendiriyorum. Buna karşın Asları ise kendi içimizde ya da planlarımızın içerisinde var olan fırsatlar olarak görüyorum.

(2) Yorum Ekli

  1. didem25 Mayıs 2014 Cevapla
    Iliskim nasil sonuclacak
  2. sevda25 Mayıs 2014 Cevapla
    Iliskim nasil sonuclacak

17 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)