Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yazıya Göre Karakter Falı

Kendi Önyüklemeleri SayesindeBüyük harfler daha çok kişinin eğitim yönüne ışık tutması bakımından önemlidir.
Sade veya Eski Tip Büyük Harfler: Bu tip yazanlar, iyi gelişmiş bir zihne, denenmiş, gerçekçi, pratik, güvenilir çözümlere yatkınlığa sahiptirler.

Matbaa Harf! Gibi Büyük Harfler: Sanatçı kişilikli, becerikli kişilerdir.
Zarif Büyük Harfler: Kişinin mesleğinde yükselme arzusunda, yeni fikirlere açık, sade görünüşten uzak, daha modern fikirli olduğunu gösterir.

Çok Süslü Büyük Harfler: Kişi ayrıntılara karşı çok ilgilidir. Küçük şeylerle gururlanma, kendi kendini önemseme duygulan içindedir.

Küçük Olarak yapılmış Büyük Harfler: Kendisini çok yükseklerde gören bir kişiliktir.
İri İri Yapılmış Büyük Harfler: Bu tip yazı sahibi gururlu ve kendini beğenmiştir. Harflerin büyümesiyle bu özellikler daha da belirgin olur.

Düzgün Harfler: Hemen hemen hepsi aynı boyda ve biçimde yapılan harflerden oluşmuş bir yazı türüdür. Kişinin son derece dikkatli, dürüst, söyleneni kelimesi kelimesi yerine getiren ve görevini aksatmayan kişiliği gösterir.
Düzgün Olmayan Harfler: Kişinin yanar döner olduğunu gösterir. Ama bu tip insanlar genellikle zekidirler. Pek sorumluluk yüklenmek istemezler. Ama yeni olan her şeyi denemeyi isterler.

Küçükten Büyüğe Değişen Harfler: Bu kişiler kendini kanıtlamaya, ortaya koymaya hazır, dürüst çalışmayla başarıya ulaşabileceği görüşüne sahip kişilere aittir.

Büyükten Küçüğe Değişen Harfler: Anlayışlı, iyi bir dinleyici, kolaylıkla arkadaş edinen ve çıkarlarını koruyan kişilerdir.