Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yay burcunun mitolojisi

indir (1)Bu burcun figürlerini tarihte tam olarak belirlemek zordur. Babilliler onu savaş tanrısı Nergal olarak ifade etmişler, okçu simgesi ile yarı insan yarı at biçiminde tasvir etmişlerdir. Bu figürün Yunan mitolojisindeki karşılığı santorlar ve özellikle Kiron’dur. Kiron, Pelion dağında kılıç kuşanmış, Herkül’ün okları tarafından kalçasından yaralanarak dayanılmaz acılar yaşamıştır ve kendi yaralarını iyileştirdiği için şifacı olarak görülmüştür.

Yunan mitolojisinde tanrı Pan’m oğlu ve okçuluğu ilk icat eden Crosus olarak geçer. Okunu ve yayını akrebin kalbine doğrultmuş, yarı insan yarı canavar, insan başlı bir at şeklindedir.

Yay burcunun simgesi olarak yerini alan yarı insan yarı hayvan figürlü varlıklar hakkında pek fazla bilgi olmasa da, onların şarap tanrısı Dionysos’un hizmetinde oldukları bilinir. Yunan öncesi tanrılardan biri olan Dionysos’un Trakya’dan ya da Frigya’dan geldiği düşünülmektedir. Zeus ve Apollon’la birlikte antikçağ Yunan düşüncesinin üç büyük tanrısından biri sayılmaktadır. Yay burcunun simgesi olan yarı insan yan hayvan ve elinde gerili bir yay tutan yaratıklara Sentor dendiği gibi bazı mit kaynaklarında da Satir olarak söz edilir. Sentorlar ya da Tarot falı gibi Satirler, tannlarmm kendilerine vahşi hayvanlar gibi göründüğüne inanıyorlardı. Bu yüzden şarap içip karşılanna çıkan hayvanların üstüne saldırıp parçalarlar ve çiğ çiğ yerlerdi. Böylelikle tanrılarını içlerine almış oluyorlardı. Boynuzlu, keçi ayaklı, kuyruklu ve insan vücutlu bu yaratıklar kır cinleri olarak da adlandırılır. Tann Zeus bu burcun yöneticisi olarak bilinir. Zeus her ne kadar çapkın bir tann olarak bilinse de, kızdmldığında öfkesinden tüm alemler korkmuştur. Bu tipik bir Yay insanı karakteriyle de özdeşleştirilir ve gökyüzünde Yay takımyıldızına adını vermiştir.