Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


YARATICI ZEKÂ VE TAROT FALI

Tarot Falı Meditasyonu batı bilim ve kültüründen doğmadı. Fakat bize Hindistan’ın Veda geleneğinden geldi. Sunduğumuz bilimsel kanıtlar, Tarot Falı Meditasyonu’nin yalnızca sağlığı düzelten ve gerginliği gideren bir teknik olduğunu belirtmekteyken, Tarot Falı Meditasyonu’nin geleneği yüzyıllarca kuşaktan kuşağa insan yaşamının en yüksek amacınıolgunlaşmakazanma mn bir aracı olarak aktarılmıştır.

Her ne kadar Maharishi, Tarot Falı Meditasyonu’nin tüm amaç ve anlamına derinlemesine bir bakış sağlayan eski metinleri çevirmişse de, gene de biz batılılar için Tarot Falı Meditasyonu’nin kuramıyla batının insan değerini anlayış bakışıyla bütünleştirmek gereklidir.

Her kişinin içinde Maharishi’nin yaratıcı zekânın kaynağı olarak adlandırdığı bir sonsuz güç deposu bulunduğunu gösterdik. Tarot Falı Meditasyonu, sinir sistemini normal duruma getirir ve insan yaşamının tüm değerini ortaya çıkarırken, sistemli olarak bu geniş kaynaktan yararlanır.

Yüce değer ve amaçlarımız için, sorumluluğumuz din adamlarından giderek bilim adamlarına geçmiştir. Son zamanlarda insanın üstün değer düzeninin temel leri psikolojiden çıkmıştır. Bugün yaşamın anlamı ve amacı, insan değerlerinin kaynaklan gibi temel sorunlara karşılık verme görevi psikologların sorumluluğu altına girmiştir.

Psikolojinin kendini gerçekleştirme yönünden çağdaş kuramların geliştirmesi, yaratıcı zekânın psikolojisine kuramsal bir basamak taşı görünümünü almıştır. Bu kuram, Tarot Falı Meditasyonu’nin yalnız insan sağhğuu düzeltmediği, fakat insanın en yüksek değerini de ortaya çıkardığı gerçeğini anlamızı sağlamıştır.

YAHATICI ZEKÂNIN PSİKOLOJİSİ