Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Vimanalar’Ia ilgili bütün bilgiler

MÖ. 500 yılına ait sanılan el yazmalarında uçan nesnelerle* efsanevî kişilere değiniliyor
“Şafakta Rama, Pushpaka’nın kendisine Vivpishand’la gönderdiği uzay arabasıyle yola çıkmaya hazırlandı. Bu araba tek başına hareket ederdi; büyüktü, zevkli boyanmıştı. İki kadıydı, birçok odaları ve pencereleri vardı. Bayraklarla süslüydü. Havalarda uçarken kulağa hoş gelen bir ses çıkarırdı.”

“Seylan Kralı Ravvan düşman ordusunun özerinden uçan, birçok kişiyi öldüren bombalar attı. Sonunda Ratvan esir düşüp öldürüldü ve uçan arabası Hintli reis Ram Chandra’nın eline geçti. Chandra, Hindistan’ın kuzeyindeki başkenti Adjudhia’ya kadar bu arabayla uçtu.”

Vimanalar’dan yalnız Hint kaynakları söz etmez; Tibet’in kutsal kitapları sayılan Kandshur ve Tantshur’da da bu uçan araçlara geniş yer verilir. 108 ciltlik Kandshurla 225 ciltlik Tantshur’dan Tanrıların içi görünen kürelerde oturdukları, bazı uçan gemilerin 1000 kadar yolcu aldıkları öğrenilir. Başka bir Hint destanı Samsap Takabadha, uçan ve uçmayan araçlar arasında kesin bir ayırım yapar.

Onbinlerce yıl önce Tanrılardan Vimanalar’ı nasıl ya* pacağuu öğrenen insanoğlu bu bilgiyi sonradan nasıl unutabilmiştir? Mahabarata’ya göre o uzak çağın bilim adamlan Vimanalar’Ia ilgili bütün bilgileri, sonraki kuşakların eline geçip daha da kötüye kullanılmasın diye, gizli tutmuşlardır. Buna rağmen, MS. 4. yüzyılda, Seylan’dan Java adasına V i manalara benzer bir araçla uçan Buda rahibi Gunarvarman’ın hikâyesine rastlanır.
Bu konuda Mysorc’d.ıki Sanskrit Araştırmaları Uluslararası Akademisinin görüşü şöyledir:

“Sanskritçeden çevirdiğimiz el yazmaları, karada, denizde, havada, gezegenden gezegene yolculuk edebilecek nitelikte otomatik gemilerin çeşitlerini açıklıyor. Yazılanlara göre bunlar havada hareketsiz durabiliyor, hatta görUnme/ hale geliyor ve çok uzaktaki düşman araçlarını bile sezebilecek güçte araçlara sahip bulunuyorlardı.”
Çin kaynaklan da Hint kaynaklan kadar ilginç ve olağanüstü olaylarla doludur.

Feng shen yeni dolanında bir araya getirilen efsanelerde bir çeşit mucizeler çağında yer alan lavaşlardan, bu savaşlara katılan uzay yaratıklarının serüvenlerinden, kullanılan esrarengiz silâhlardan söz edilmektedir.