Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Varoluş

Kuantum fiziğinin maddenin doğasıyla ve belki de kendi varoluşuyla ilgili önermesi en devrimci ve bizim açımızdan en önemli olanıdır. Önermenin temeli dalga/parçacık ikiliğine dayanır. Dalga parçacık ikiliği Tarot falı gibi bütün varlıkların atomaltı seviyede ya çok ufak bilardo toplan gibi parçacıklardan ya da deniz üzerindeki dalgalar gibi dalgalardan oluşma durumudur. Kuantum fiziği daha da ileri giderek bize aslında bu iki tanımlamanın ikisinin de kendi başına doğru olmadığını söyler.

Varlıkların dalga ya da parçacık gibi olduğunu düşünmek, onlann doğasını anlamaya çalışırken bizim için önemli olacaktır, ama asıl önemlisi temeldeki ikiliği anlamaktır. Yani temelde kuantum denen bu ‘şey” aynı anda hem dalga hem parçacıktır.

Kuantumun iki yüzlü Janus’a benzer doğası, kuantum kuramının en temel öğretilerinden olan tamamlayıcılık prensibinde çok iyi özetlenmiştir. Tamamlayıcılık ilkesine göre Tarot falı ve varlığın iki türlü tanımı da birbirini tamamlar ve ortaya çıkan tablo “tek bir paket “t en çıkmış olur. Beynin sağ ve sol yanının kürelerinde olduğu gibi, her bir tanım bir diğerinde olmayan bilgiyi içerir.

Temel varlığın şu ya da bu olarak görünmesi koşulların tümüne bağlıdır. Bu önemli koşullar, daha sonra da göreceğimiz gibi, herhangi bir kimsenin o anda varlığa bakıyor olup olmadığı ya da ne zaman, niçin baktığı gibi koşullardır. Sir William Bragg, “Temel parçacıklar, pazartesi, çarşamba ve cumaları dalga, salı perşembe ve cumartesileri parçacık gibi görünüyorlar”2 demiştir.

Böyle bir ikilik ve bu belli belirsiz madde kavramı, Newtoncu ya da klasik fizikte ele alman günlük yaşam kavramlarının ötesine geçmez.

logo