Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Vahiy Armagedon Kehanetleri

Şimdi bu bilgiler ışıgında Vahiy  Armagedon Kehanetlerinin bölümünü okuyalım, hangi devlol ve kurum bu tanıma uygun bir , Canavara güç ve yetki veren, aul geri plandaki ejderha olarak tanımlanan Örgütü iyi anlayalım.

1 -Sonra m boynuzlu, yedi başlı bir avumnn denizden çıktığım g.Mim. Boynuzlanılın üzerinde on taç vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yatılıydı.

2-Gördüğüm canavar pana benziyordu. Ayaklan ayı aya-ğ, ağzı aslanağzı gibiydi Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi.

3-Carummn başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki, bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti.

4-İNSANLAR CANAVARA YETKİ VEREN EJDERHAYA TAPTILAR. ‘Canavar gibisi var mı ? Onunla kim savaşabilir? diyerek canavara da taptılar.

5-Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ûğasrhrit da ay süreyle kuşanabileceği bir yetki verildi.

6-Tannya küfretmek. Omm adına ve konutuna, yani gökle yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı.

7-Kutsallarh savaşıp onlan yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, hır halk, hır diL hır aht üzerinde yetkili hMı

8-Yeryuzunde yafaya ve dünya kurulalı beri boğadanmış Kutumm yaşam kitabına adı yazılmamış dan herkes ma tapacak.

9-Kulağı olan işitsin! (Vahiy-t3)

Ne dersim canavarı ve özellikle ona yetki veren ejderhayı anlayabildik mi? Yani insanların canavar boyun eğmesi, onu yöneten ejderhaya boyun eğmek ya da tapmak olarak tanımlanmış. Anlamak iMeycnc bu kadar yeter.

Ancak bu ara Irak vc Afganistan işgaliyle düzenciler biraz sarsıldı Her şeyi güçle kolayca hallederiz diye düşünenler imanlı direniş karşıtında duraklamak zorunda kıldılar Bu işgallere açıkça karşı çıkan, Müslüman ve end kökenli Demokrat aday Barack Ohnmayı devreye soktular. Gerçekte kotu giden başka şeylerde vardı. Tek ABD merkezli dünyada güç Asyaya doğru da kaymaya başladı. Rusya. Jtmd-tan ve Türkiye hwaplannı bozmaya başladı. Bu ara düzenin yandaşlarının ekonomik gücünün meğer tamamen tükendiği patlayan 2008 krizi ile İyice Un yüzüne çıktı, Uluslararası Para Fonu (IMF). CIA ve IMD Worid Competitivcne Yearbook 2008 verilerinden derledi# bdgıkr göre. toplam kamu vc özel sektörün yabancılara. vahana para mal ve hizmet karşılığı dahil ödeme! gerekli toplam dış borç mîlaa-nnı gösteren dış borç eırslammnde ‘ dünyanın en büyük ekonomisi ABD haşı çekiyor

2010 yılma gelindiğinde borçlar daha da artmsşyır. Dünya Bankası vc IMFnin Ekim ayı Dünya Ekonomik GOntnümU 2010 raporuna fOr. 2010 yılı ilk çeyrek itibariyle ABDnin 13 trilyon 917 milyar dolar toplam dış borcu (devlet ve ozel sektör dış borç toplamı) bulunuyor. ABDyi 9 trilyon 123 milyar dolarla İngiltere. 5 trilyon 123 milyar dolarla Fransa ve 4 trilyon 969 milyar dolarla Almanya izliyor.

İyi de bu ölkeler bu kadar borcu kimden alnuşlar. yani bu ülkeler kime karşı borçlu İşte asıl endişe edilecek gerçek bu-dur. Hz. İsa gelip Amugedon Savaşı tu başlatması çok zayıf ihtimal ama bu kadar horçl ı > sonu haç de iyi görünmüyor. Batı çökmek özere binleri bunları KAM1KAZEYE zorlayabilir. Dileriz kendi zenginliklerini içeriden bir kurt gibi kemirenleri teşhis ederler vc ilk dünya savaşlarında düşülen hataya düşmezler. Çünkü bazıları kriz sever ve bedavaya kapatacak mal arar.