Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uyumlu ilişki

Uyumlu ilişki iki insan aynı durumda

Uyumsuz ilişki iki insanın dalga desenleri farklı durumlardan geliyor.

Bu durumda, ben sen, sen de ben olur. Bu, kızgın olan bir insanın kızgınlığının bir diğerine aktarılarak geçmesi ya da çiftlerden birinin tam diğeri kötü bir huydan kendini kurtardığı an onun huyunu edinmesi gibidir.

Kuantum titreşim fenomeni yoluyla yapılan rol değişimi “felaket kuramı”nda tanımlanan bazı deneyimlere fiziksel temel sağlar. Geniş ve daha dramatik bir ölçekte, bunlar bazı aşın sahiplenme vakalanna açıklık getirirler. Buna en güzel örnek psikoterapistin hastalarının fantezilerine kapılma vakalandır; örneğin psikoterapist, bir hastasının fantezisi olan, başka gezegenlere gidip uzaylılarla konuşma hayalini, hastası böyle galaksilerarası bir edimin aslının olmayacağına ikna olduğunda kendisi kurmaya başlar.

Kuantum dalga fenomeni kişilerarası ilişkilerin dinamiğini sayısız yolla örnekleyip açıklar; aynca bileşik bireysel benliğin dinamiği yansıttığı gibi bunlar arasında gerçek bir farklılık olmadığını da söyleyecek denli cesaretlidir.

Ötekilerle ilişkilerim birçok yönden benliğimin kendi alt benlikleriyle olan ilişkilerinin bir uzantısı gibidir. Kendimle ötekilerin arasına, yani ben ile ben olmayan arasına silinmeyecek bir çizgi çekmek pek anlamlı olmayacaktır. “Ben”in nerede bitip “sen”in nerede başladığını net olarak söylemek güçtür. Kuantum fiziğinin dilinde “makroskobik sistemlerin daima kendi mikroskobik durumlar için korelasyon halinde oldukları” zorunlu bir çıkarımdır.

Geniş ölçekte, bireysel Kuantum kişiler, bilinçlerinin (Bose Einstein yoğunluKlannda) Kuantum alt tabanında, heye canlanımlar seviyesinde diğer Kuantum Kişilerle Korelasyon (uyum) içindedirler. FaKat bununla beraber Kendi adlarına birey olaraK Kalırlar. Bir Kuantum fiziKçisi H.D. Zeh, daha tanı dıK Kuantum sistemleri için, “Onlar hâlâ Korelasyon içinde olmayan (bazı) maKrosKobiK özelliKlere sahiptir”der.

indir (1)