Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uykudan Yoksun Bırakılmak

Uykudan yoksun bırakılma üzerindeki incelemeler bir kişinin etkin olarak tarot falı bakması için uyuması gerektiğini göstermiştir. Uykudan yoksun bırakılan kişilerin davranışı sarhoşluğu andırır. Sarhoş gibi peltek, dağınık bir konuşmaları vardır. Sanki uykusuzluk onlan zehirlemiş gibi… Konuşmaları düzensizdir, normal ses değişmeleri yoktur ve duruma uygun değildir. Aynı zamanda uykusuzluk, sinirlilik ve kızgınlığa neden olur. Eğer bireyler daha uzun süre uykusuz bırakılırsa, hafif psikopat ya da paranoid olurlar.

Uykudan yoksun bırakılma aynı zamanda ertesi geceki rahatsız edilmeksizin uyunan uykuda REM uykusunun artışına neden olur, sanki kişinin fizik kaynaklarını yenilemek için gerekliymiş gibi. REM uykusunun karakteristiği olan yoğun zihinsel aktivitenin süresi ve bunun arkasından derin uyku gelmesi uyku sırasında fiziksel ve psikolojik yenilenmenin gerekli bir üdür. Hartman uyku sırasında düş süreleri uzadıkça metabolik hızın daha düşük olduğunu göstermiştir.

Düş görme duygusal gerilimin çözülmesi için önemli olduğundan Hartman’ın bulgulan düşük metabolizmanın bu süreci desteklediğini göstermektedir. Uykunun daha derin dönemlerinin, gerginliği kendiliğinden normal duruma getirdiği ve düş görmenin öznel yaşantısının bu sürecin bir zihinsel ürünü olduğu söylenebilir.

Uykudan yoksun bırakılma deneyleri denekleri REM uykusuna geçiş anında uyarmak için düzenlenmiştir. İlk deneylerde araştırmacılar REM uykusundan yoksun bırakılan deneklerin şaşkın, huzursuz ve paranoid olduğunu keşfetmişlerdir. Bazıları psikopat bile olmuşlardır.

Bu görüşler, Freud’un düşlerin fizik gerginliği boşaltmak için zorunlu bir mekanizma olduğu görüşünü doğrulamıştır. Bununla birlikte son deneylerde denekler REM uykusundaki kayıplarım azaltmak için dikkatle uyandırılmış ve her ne kadar bunlar sinirli ve duygusal yönden kararsız olmuşlarsa da o kadar altüst olmamışlardır.

REM uykusundan yoksun bırakılma yolundaki deneyler arasındaki farklılıklara rağmen düş görmenin duygusal düzeni kurmada başlıca rolü oynadığını göstermektedir.

Uykudan Yoksun Bırakılmak