Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


UYANIKLIK, DÜŞ (RÜYA) VE UYKU

Son yirmi yıl önceye kadar, fizyologlar yalnızca iki normal bilinçlilik durumunu birbirinden ayırabiliyorlardı. Uyanıklık ve uyku. Araştırmacılar daha sonra düşün üçüncü belirli bilinç durumu olduğuna dair kanıtlar topladılar.

Olağan üç bilinç durumu  uyanıklılık, düş ve uyku  bildiğimiz elektroansefolograf ya da EEG’den sağlanan bilgilere geniş ölçüde bağlıdır. 1920’lerde geliştirilen bir aşın duyarlı voltmetre ile yapılan deneyler beyin kabuğunun beyin dalgalan denen zayıf elektrik dalgalan çıkardığını ortaya çıkarmıştır.

Elektro ansefolografî bütün kafatası aracılığıylaü beynin yüzeyindeki elektriksel hareketi kaydetmenin tekniğidir. Başın üzerine elektrotlar oturtularak ve düşük güçteki elektronik hareketi büyültülür ve mürekkepli bir kalem ya da kompüter’le kaydedilir.

EEG, basit fakat güvenilir ve kolay bir ölçüdür.
Gözlen kapalı fakat uyumayan tarot falındaki gibi fiziksel olarak gevşemiş normal yetişkinde her saniyede 813 frekans devresinde ritmik dalga uzunluğu görülür, aşağı yukan parmağımızı ileri geri hareket ettirecek kadar çabuk bir süre içinde. Bu dalga uzunluğu beyin kabuğu görme yoluyla edindiği bilgiyi süreçlendirmediği zaman görülen elektriksel hareket modelini simgeler. Bu model gözler açılınca kaybolur fakat o kişi derin bir gevşeme ya da can sıkıntısı içindeyken yine belirebilir.

Bu beyin dalgalan ilk izlenenler olduklarından adlarına alfa dalgalan dendi. Buna ek olarak normal yetişkin beyni beta dalgala n da çıkarır.

Bunların frekanstan c.p.s. den 13 kez yüksek olup amplitüdle ri (dalga boylan) alfa dalgalarından küçüktür.
Beta dalgalan genellikle beynin bir amaçla aktif durumda olduğunu gösterir ve konsantrasyon (yoğunlaşma), gerilim ve düşünmenin simgesidir.

Ufak çocuklarda EEG dalgalarına 3,5 eps arasında değişen frekansta ve delta dalgalan diye bilinen yavaş dalga aktivitesi hâkimdir. Çocuk yetişkin durumuna geçince bu ritmin yerine 4.7 c.p.s. denen teta ritimleri ve bunun arkasından alfa ritimleri geçer. Yetişkinlerde dalgınlık ve sakin uykuda teta ve delta dalgalan yine belirir.

UYANIKLIK, DÜŞ (RÜYA) VE UYKU