Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uranüs’ün doğum haritası

logoUranüs’ün doğum haritasındaki güçlü bir Venüs konumu üzerinden geçişinin kesin tarihi önceden hesaplanabilir. Venüs’le ilgili olaylarda kişiyi çok yakından ve duygusal olarak etkileyecek bir artış olacaktır. Bazıları, Uranüs transitlerini, bu gezegenin dolanım süresinin insan yaşamına (84 yıl) karşılık geldiğini belirterek, en güvenilir transit olarak kabul ederler.

Bu tür teknik, “yıldız falı” başlığı altında çok sayıda gazete tarafmdan kullanılır. Her burcun “aşk, sağlık, sosyal hayat vb.” gibi durumları o hafta için verilir. Analiz genellikle, burcun kendisiyle gerçek gök gezegenlerinin burçları arasındaki basit bakış açılan temelinde gerçekleştirilir. Örneğin, 30 Mayıs 1988 tarihli haftalık bir kadın dergisinde Koç burcunda olanlar şunlan okurlar: “Aşk: Güneş, Venüs ve Merkür sizin için elverişli bir konumdadır.”

Gerçekte üç unsur, bütünüyle ele alman Koç burcuyla, “yararlı” diye nitelenen bir altıgen oluşturmaktadır. Başak burcunda olanlar tam tersine şunları görürler: “Aşk: anlayışsızlık, sinirlilik, anlaşmazlıklar.” Çünkü Venüs ve Merkür yine bütün olarak ele alman Başak burcuyla kare oluşturmaktadır, aynca Mars karşıt konumdadır = zararlı diye nitelenen iki bakış açısı. Gazetelerdeki bu öngörülerde ne saat, ne yer, ne de doğum gününün gözönü ne alınmadığı açıktır: öngörü, öncekilere göre çok üstünkörü kalmaktadır.

Noktalar. Birçok astrolog, ilk bakışta garip gözüken “şans noktası” denen bir hesaplama yapar. Burada, bazı yüzyıllarda daha geniş olarak kullanılmış eski bir tekniğin kalıntısının sözkonusu olduğunu tarihle ilgili bölümde göreceğiz.

Noktalar, önce zodyak boylamında uzaklığı hesaplanan ışıklar (Güneş, Ay) gibi iki unsurun ve daha sonra hesaplanan açıya eklenen bir ev konumu gibi “hareketli” bir unsurun seçiminden yola çıkılarak bulunurlar: Böylece bir burç içinde bir konum elde edilir. Şans noktası, çok sayıda hesaplanabilir noktadan yalnızca biridir. Hareketli unsur olarak yükselen burcu alır ve yükselen burçtan yola çıkarak GüneşAy açısının yöneltilmesine dayanır. Yeni Ay’da (GüneşAy kavuşumu) doğan bir kişinin şans noktasmın yükselen burçta olduğu görjilür. Bu, özet olarak doğumun Ay’a ilişkin konumunun tanımıdır. Bu kurgusal noktanın yorumlanmasında ihtiyatlı olmak gerekir, çünkü astrologlar bu konuda ayrılırlar: bazıları bunu burçlarla ilgili olarak, diğerleri, içinde bulunduğu eve göre yorumlarlar.