Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


UĞUR SAYISI 9 OLANLARIN TAROT FALI

logoÖzelliği: Bonkör ve gerginlik.

Uğurlu Taşı: Yakut.

Uğurlu Rengi: Mavi ve koyu tonları.

Uygun Partner: 1, 3 ve 5.

Dört dörtlük bir insan profili çizerler ve amaçlanna ulaşabilmek için her türlü zorluğa göğüs gerebilirler. Bağımsız ve özgüven içinde olmalan kimseye karşı ödün vermeme leri başarılannda en büyük etkendir, içinden çıkılması zor olan sorunlar onların mücadeleci rahlannı körükler. Kendilerine ayakbağı olacak insanlara karşı tavır alırlar.

Böylesine mükemmel olmaları bazı dostlarını kızdırsa bile onlar doğru bildikleri yoldan şaşmazlar. Ancak anlaşı labilmek onların en büyük problemleridir. Zira dostlan tarafından aşırı fanatik bulunurlar, ama aslında kesinlikle böyle değülerdir, sadece içlerindeki başarma arzulan çok yüksektir. Fiziksel ve ruhsal açıdan da sağlam olmaları kendilerine olan güvenlerini iyice arttırır.

Mükemmel olmaları sadece yukanda bahsettiklerimizle kalmaz onlar dış görünüşlerine de itina gösterirler. Temiz giyinmek ve bakımlı olmak prensipleri arasındadır.

Sanata yatkınlıklan da vardır. İnsanlarla olan ilişkilerinde sadakate, dürüstlüğe ve sevgiye önem verirler. Pırlanta gibi kalpleri vardır. Aşın duygulu olmalan ve düşünceli davranmalarından bu yönleri hemen fark edilir.

Kendi işlerini kurmak ve o işe bütün dikkatlerini vermek isterler. Tek başlarına çalışmaktan hoşlanırlar, olumlu ya da olumsuz tüm kararların sorumluluğunu yüklenmek isterler. Çok çeşitli fikirler üreterek bunları uygulamaya koyarlar ve elbette ki başarıyı yakalarlar. İşlerini en ince aynntısına kadar kendi denetimleri altında tutmak isterler. Böylesine titiz ve ince hesaplı olmalanndan dolayı başı sıkışan dostlarının çalacakları ilk kapı onların kapısıdır. Dostlarına yardım etmekten ve onların sorunlannı çözmekten keyif alırlar.

Kimseye taviz vermek eğiliminde değillerdir. Çıkarları bile söz konusu olsa, doğru bildikleri yoldan kesinlikle vazgeçmezler. Prensiplerinden ödün vermek kişiliklerine ters düşer.

Katı ve sert olmalan, onların olumsuz yönlerinden biridir. Fikirlerini kabul ettirebilmek için kavgayı bile göze alırlar. Tedirgin olduklarında düşüncelerinde bir durgunluk yaşarlar, işleriyle ilgilenemezler. Her şeyin aşınsına kaçacak bu tedirgin durumdan kurtulmaya çakşırlar. Ulu orta ve gereksiz konuşmalan çoğu zaman başlarına umulmadık dertler açar.