Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uçan Dairelerin Gerçekleri

Ota üssünde Uçan Daireler Dergisinin Lizbon muhabiri Mardano AlvesTe görüşen Yüzbaşı Ferreira serüvenlerini şöyle anlatmıştı:

“Saat 20.06’da Granada’nın üzerinden geçtikten sonra Portalegre’ye doğru yol almaya hazırlanırken solumda garip bir ışık kaynağı fark ettim. Üç dört dakikalık bir incelemeden sonra olayı diğer pilotlara da bildirmeye karar verdim. Mesajımı alan sağımdaki uçağın pilotu ışığı daha önce de gördüğünü söyledi Solumda bulunan öbür iki uçağın pilotları hâlâ hiçbir şey görmemişlerdi. Olay hakkındaki düşüncelerimizi radyo ile birbirimize bildirdik, nedenini araştırdık, ama mantıkî bir sonuca varamadık. Gördüğümüz nesne çok büyük, çok parlak bir yıldıza benziyordu. Ortası sürekli o larak renk değiştiriyor, koyu yeşilden maviye, sandan kırmızıya geçiyordu. İlk önce Venüs gezegeni olabileceğini düşündük, ama uçuş sırasında Venüs’ü daha önce gördüğümüzden bu düşünceden vazgeçtik. Balon, uçak, göktaşı v.s. dedik. Sonra tam konuyu değiştirmeye, olayı unutmaya hazırlanırken nesne olağanüstü bir hızla büyümeye, boyunun beş allı katma yaklaşmaya başladı.

Unutulmayacak bir görüntüydü! Şaşkınlığımız daha geçmemişti ki nesne bu defa küçülmeye başladı, ufukta güçlükle seçilen sarımsı ufak bir nokta oldu. Bu büyümeler ve küçülmeler dengesiz bir şekilde birkaç defa tekrarlandı. Nesnenin yeri değişmiyordu; yaklaşık olarak sol tarafımızda 40o’dc duruyordu. Bu yüzden şekil değişmelerinin nesnenin yaklaşıp uzaklaşmasından mı ileri geldiğini anlayamıyor^ duk. Bu durumda, nesnenin hızı bildiğimiz uçakların hızı ile kıyaslanamayacak kadar olağanüstü olmalıydı. Yedi, sekiz dakika sonra nesne alçalmaya başladı. Saat 20 38 de Portalegre ye varmadan rotamızı Coruche’ye doğru yöneltmeye karar verdik. 50″ lik bir dönüş yaptığımızda nesne 90 solumuzda kalmıştı.

Bir ara nesne yeniden büyümeye başladı, bize yaklaştı: Kırmızı bir fasulyeye benziyordu. Birkaç dakika daha geçti, rotamızı bozmadan uçuşumuza sürdürdük. Birden nesnenin sağında üç ışıklı daire gördük. Daireler inanılmaz bir hızla ikide bir yer değiştiriyorlardı. Çok yakın görünmelerine rağmen aramızdaki uzaklığı ölçemiyorduk. Büyük nesne ışıklı dairelerden on, onbeş defa daha büyük görünüyor, sanki onlan yönetiyordu. Corcuhe’ye yaklaştığımızda büyük nesne bize doğru yükselmeye başladı. Pilotlarım bir an paniğe kapılıp Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesne’den kaçacak gibi oldular. Onlan yatıştırabilmek için epey ter döktüm. Nesnelerin üzerinden geçtik, uzaklaştık ve nesneler gözden kayboldu. Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesnelerin görünmesiyle kaybolmalan arasında kırk dakika geçmişti. Bu süre içinde olayı açıklıyabilecek bir sonuca varamadık.”

1957 olay bakımından oldukça zengin bir yıl olmuştu: 3 Kasımda A.B.D. Kara Kuvvetleri, New Me xico’da White Sands’te güneş kadar parlak bir nesnenin görüldüğünü ve onyedi saatlik ara ile iki ayn inzibat kolu ” l?pit edUdlİini resmen açıkladı 5 Kasım eü nu, Mexıco koyunda bulunan kıyı savunma gemisisne, U dine (İtalya) şehri üzerinde saatini şaşmadan tam 19.50’de onikinci geçişini kaydediyor ve 450 metre yükseklikte, 16550 kilometre hızla ilerleyen nesnenin resimleri çekiliyor.

26 Şubat 1959 günü üç Uçan Daire, Penns ylvania’dan kalkan bir DC 6 uçağını, Ohio’ya kadar izleyip uçağın mürettebatına ve 35 yolcusuna heyecanlı dakikalar yaşatıyor.