Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tutuklu Olmak

“Federal veya Federe Devletlerimizin cezaevlerinde bugünkü durumda bulunan 200.000 tutuklunun üçte ikisi öteki kurumlar dan gelmektedirler. Her yıl salıverilen 100.000 tutukludan yüzde yetmiş beşi gene suç işleyip cezaevine dönmektedir”
Niçin bugünkü suçlu ıslah programlan bu kadar etkisizdir? Herhangi bir ıslah programının başarısı buna katılan kişinin kendisinde değişiklik yapma isteğine bağlıdır.

Eğer kişinin kendi gelişmesi yönünden olumlu bir tutumu varsa, izlediği herhangi bir rejimin etkili olma olasılığı vardır. Eğer böyle bir tutumu yoksa, hiçbir şey ona bir ilerleme kazandıramaz. Bir tutuklunun dile getirdiği gibi “ıslah gereksizdir çünkü değişmek istiyorsam değişirim, istemiyorsam değişmem.”

Cezaevlerinde bulunan tutııklulan harekete getirmek zordur. Çünkü onlar, daha önceki kötü uyumlu yaşam biçimlerini harekete getiren karışık tutumlarla aynen herhangi bir ıslah programında izlerler.

Bir tutukluyu, daha önce dünyasıyla yararlı bir yaşam kurmasına hangi yanlış inanç veya iç gerginlik engel olmuşsa aynı şeyler tutukluya uygulanan ıslah programında da etkenliğini sürdürecektir. Islah sorunu her zaman aynı şey olmuştur. Kişide yaşamı destekleyen ve olgunlaş tına davranışlara götüren tutum ve değerlerin gelişmesini zorlamaksızın kolaylaştırmak…

Fakat bu gibi temel tutumlarda değişikliğin olanaksız olduğu kanıtlanmıştır. Küskünlük ve umutsuzluk cezaevlerimizin belirgin özellikleridir.

Böyle bir durumda Transcendental Meditation uygulaması tutuklulann kendilerini geliştirme isteklerini harekete getirebilir. Özellikle onlara cezaevlerinden çıkışta yararlı olabilecek iş öğretimi ve temel eğitim programlarım kabule yanaştırabilir. Transcendental Meditation uygulaması belirli sorunu çözmeye sınırlı bir beceriyi geliştirmeye girişen öteki programlara karşın, öğrenmeyi etkili olarak kolaylaştıran bir etkiler dizisi ve genel psikolojik durumun düzelmesini sağlar. Bu etkiler sözlü iletişimden çok tekniğin kişisel uygulamasının sonucu olduğundan kısa sürede hissedilir.

Transcendental Meditation yoluyla kişisel doyumlulukta bir artış izleniminin sonucu tutuklunun kendine saygısını ya da başka doyumluluk arama isteğini arttırır. Böyle bir gelişme yalnız olumlu davranışla kazanılabilir.
Transcendental Meditation’nin normal duruma getirici etkileri yoluyla yetenekleri gelişen tutuklu, geleneksel ıslah programlarında güç hatta olanaksız bulduklarını kendi istemiyle kolayca elde edilebildiğini anlar.

Tutuklu Olmak